<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Спектър от задачи за социални асистенти

Обгрижването на възрастни лица в Германия е бранш, който се развива непрекъснато. Работата като социален асистент на възрастен е натоварена, но същевременно носи голямо професионално удовлетворение. Офертите за поръчки за социални асистенти са диференцирани и затова всеки социален асистент може да намери подходяща за себе си поръчка, съответстваща на неговата професионална квалификация. Как изглежда работата на социален асистент в Германия? Какви са задачите на социалния асистент? Как може да се постъпи на работа като социален асистент? По-долу ще намерите отговорите на тези и други въпроси.

Спектър от задачи за социални асистенти

Социалният асистент организира протичането на деня на лицето, нуждаещо се от грижи. Главната му задача е обгрижване на нуждаещото се от грижи лице. Сферата на задачите му може да варира според поръчката, но по принцип той извършва дейности, които би изпълнявал роднина на нуждаещото се лице. Компетенциите му се определят в договора. Самостоятелните асистенти планират сами отделните работни дни.

Обгрижването на възрастни в домашна среда включва:

  • Помощ и подпомагане в ежедневието (например при миене, обличане и събличане)
  • Водене на домакинството, домакинска работа (напр. чистене и разтребване)
  • Помощ при пазаруване
  • Приготвяне на храна
  • Занимания през свободното време и придружаване (в това число разговори по теми, които интересуват обгрижваното лице, извикване на спомени, съвместно четене или четене на глас, решаване на гатанки, слушане на музика/пеене, майсторене и ръкоделия, разходки и още много други)
  • Придружаване при лекар и при изпълняване на поръчки
  • Подпомагане при хигиенни мерки

Индивидуални услуги в сферата на домашните грижи могат да бъдат договаряни и индивидуално.

Примерно протичане на деня на един социален асистент

Примерният работен ден на социалния асистент изглежда различно във всяко семейство. Най-често зависи от здравословното състояние на обгрижваното лице и от установеното от роднините. Но тази работа е тясно свързана с рутина, която дава на обгрижваните чувството за сигурност. Примерен работен ден на г-жа Дорота – социален асистент, който работи с „Хаусенгел“ от 2012 г., изглежда по следния начин. Прочетете тук цялото интервю с г-жа Дорота.