Курсове по немски език

Като държавно призната и регистрирана съгласно разпоредбите на Наредбата за акредитация и регистрация за академията е много важно да подпомага социалните асистенти и при овладяването на езика. Владеене на немски език на основно ниво е необходимо за изпълняване на задачите, свързани с обгрижването в домашна среда, и за важна предпоставка за мултипрофесионална грижа. В международните клонове на академията се стремим към  широка гама от курсове.

В Унгария си сътрудничим в момент с унгарската езикова школа »AN-JU Nyelviskola«, в Литва с езиковата школа »Gloria lingua«, в Полша с езиковата школа »Profi-Lingua« и в Румъния с езиковата школа »Centrul de Formare si Certificare Profesionala«. Всеки франчайзополучател на „Хаусенгел“ получава за курса по немски език добавка от 75 €.

Учете гъвкаво с нашето приложение за изучаване на немски език!

Специално за нашите социални асистенти от Източна Европа предлагаме с разработеното за тях приложение възможността да работят гъвкаво и без обвързване с място по владеенето си на немски език. Комуникация без езикова бариера при използване на специфични за специалността термини е основна предпоставка за това ситуацията с обгрижване да се развие положително и да бъде възприета като успешна от обгрижвания и обгрижващия.

Нашето уникално приложение за изучаване на немски език Deutschlern-App се доближава до централни теми като „Обслужване и обгрижване в домашна среда“ с голяма лекота. С помощта на мобилен апарат може да учите навсякъде със собствени темпо и обем, без да зависите от мястото.

Социални асистенти на „Хаусенгел“ получават безплатно едногодишен лиценз. Всички други заинтересовани могат да закупят лиценза само за пет евро месечно.

В нашето пояснително видео ще научите всичко за първите стъпки: