Бързи тестове  за Корона вируса Бързи тестове  за Корона вируса

Протичане на сътрудничеството с „Хаусенгел“

Обгрижването на възрастни лица в Германия е бранш, който се развива непрекъснато. Работата като социален асистент на възрастен е натоварена, но същевременно носи голямо професионално удовлетворение. Офертите за поръчки за социални асистенти са диференцирани и затова всеки социален асистент може да намери подходяща за себе си поръчка, съответстваща на неговата професионална квалификация. Как изглежда работата на социален асистент в Германия? Какви са задачите на социалния асистент? Как може да се постъпи на работа като социален асистент? По-долу ще намерите отговорите на тези и други въпроси.

Спектър от задачи за социални асистенти

Социалният асистент организира протичането на деня на лицето, нуждаещо се от грижи. Главната му задача е обгрижване на нуждаещото се от грижи лице. Сферата на задачите му може да варира според поръчката, но по принцип той извършва дейности, които би изпълнявал роднина на нуждаещото се лице. Компетенциите му се определят в договора. Самостоятелните асистенти планират сами отделните работни дни.

Обгрижването на възрастни в домашна среда включва:

  • Помощ и подпомагане в ежедневието (например при миене, обличане и събличане)
  • Водене на домакинството, домакинска работа (напр. чистене и разтребване)
  • Помощ при пазаруване
  • Приготвяне на храна
  • Занимания през свободното време и придружаване (в това число разговори по теми, които интересуват обгрижваното лице, извикване на спомени, съвместно четене или четене на глас, решаване на гатанки, слушане на музика/пеене, майсторене и ръкоделия, разходки и още много други)
  • Придружаване при лекар и при изпълняване на поръчки
  • Подпомагане при хигиенни мерки

Индивидуални услуги в сферата на домашните грижи могат да бъдат договаряни и индивидуално.

Примерно протичане на деня на един социален асистент

Примерният работен ден на социалния асистент изглежда различно във всяко семейство. Най-често зависи от здравословното състояние на обгрижваното лице и от установеното от роднините. Но тази работа е тясно свързана с рутина, която дава на обгрижваните чувството за сигурност. Примерен работен ден на г-жа Дорота – социален асистент, който работи с „Хаусенгел“ от 2012 г., изглежда по следния начин:

7:00 ч.
Начало на деня. Тоалет (баня, смяна на пелена)

8:00 ч.
Закуска

8:30 ч.
Обгрижваната чете вестници, социалният асистент разтребва

10:00 ч.
Пазаруване (три пъти седмично)

12:00 ч.
Обяд

13:00 – 15:00 ч.
Обгрижваната гледа телевизия и дремва, а социалният асистент може да прекара това време по свой избор (планирано отсъствие)

15:00 ч.
Тоалет на обгрижваната (измиване, смяна на пелени, сресване)

16:00 ч.
Кафе и сладкиш

16:15 ч.
Обгрижваната обслужва кореспонденцията си на компютъра, социалният асистент разтребва

17.00 ч.
Настолни игри

18:00 – 18:30 ч.
Вечеря

19:00 ч.
Приготовления за сън

19:30 ч.
Обгрижваната си ляга

Социален асистент помага на възрастна

Но поръчките и нуждите на обгрижваните лица са различни и дневната рутина може да изглежда по друг начин.

Прочетете тук цялото интервю с г-жа Дорота.

Запознаване на социалния асистент със семейството

От първия ден постоянно лице за контакти се грижи за всички организационни въпроси. Социалните асистенти се грижат за обгрижваните, а „Хаусенгел“ се грижи за социалните асистенти.

Когато пристигнете в Германия, наш служител от външната служба ще Ви придружи на първата среща с нов Възложител. Въвеждането в нова среда ще бъде улеснено от обстойна помощ, както от страна на семейството, така и от страна на предишния социален асистент и служителите на „Хаусенгел“. Социалните асистенти могат да се почувстват наистина „изцяло обгрижени“.

Договори

Договори

Договор с домашен ангел

Фондация „Варентест“ атестира през 2017 г. изключителните ни постижения в посредничеството и спазването на договорите. С това „Хаусенгел“ се причислява към най-добрите германски посреднически агенции за социални асистенти. Като единствена тествана агенция, „Хаусенгел“ успя да се отличи от останалите агенции само с минимални недостатъци в договорите за услуги без съществено значение.

За нас е важно както нашият договор за франчайз, така и нашият договор за услуги да бъдат изготвени прозрачно и разбираемо. С всички партньори обсъждаме съдържанието на договорите преди сключването им.

Най-прозрачните договори

От проучване на Професионалната академия за здравеопазване и социална дейност Заарланд „профилът на дейността на социални работници в домашна среда“ сочи, че доходите на 77 процента от практикуващите дейността възлизат средно на 1300 евро и повече. Самостоятелното развиване на дейност от социални асистенти е финансово по-изгодно, но само няколко агенции за социални асистенти предлагат сътрудничество по този модел, като една от тях е „Хаусенгел“. Работещите с „Хаусенгел“ социални асистенти могат да печелят дори по 2000 евро нето месечно. Размерът на възнаграждението зависи предимно от квалификациите и владеенето на езика от социалните асистенти. Всяка ставка се договаря свободно.

При по-висока социална квалификация и по-добро владеене на езика социалният асистент може да поиска по-висока ставка. Затова нашата институция за усъвършенстване – академия „Хаусенгел“, подпомага усъвършенстването на социалните асистенти, за да получават най-добрите оферти. Ще получавате точно сумата, която сте договорили и която е вписана в договора Ви. Без посредник! Възнаграждението се изплаща директно от Вашия Възложител.

Социални асистенти и представител на посредническата агенция

Времетраене на поръчката

Времетраенето на престоя в Германия за регистрирани социални асистенти от страните-членки на Европейския съюз по принцип е неограничено. Това означава, че социалният асистент може да работи в Германия докогато иска. Срокът на договора може да бъде избран свободно от самостоятелния социален асистент.

Нашите социални асистенти работят средно 6 до 12 седмици по една поръчка. След този период социалният асистент се връща в родината си, като друг социален асистент поема задълженията му. Обичайно социалните асистенти работят в тандем и се редуват в едно семейство. Когато се върнат, конкретната ситуация им е позната. Това допринася за изграждане на доверие и е удобно както за социалния асистент, така и за обгрижваното лице.

Минимални изисквания за настаняване

По време на поръчката социалният асистент живее в домакинството на обгрижваното лице, без да заплаща за храна и нощувки. Трябва да му бъде предоставена отделна и съответно обзаведена стая, понякога с отделна баня. В повечето случаи Възложителите осигуряват възможност да се обадите вкъщи (в родината си) в уговорена рамка. В повечето домакинства има връзка с интернет, за да може социалният асистент да поддържа връзка с близки и приятели. При нужда Възложителят може да предостави велосипед или автомобил.

Започнете работа като социален асистент с 3 стъпки

Социален асистент се свързва с „Хаусенгел“

1. Свързване

Обадете ни се или ни пишете.

Консултант от „Хаусенгел“ говори със социалния асистент

2. Избор на поръчка

Ще ви представим специално подбрани оферти за поръчки. Като самостоятелни социални асистенти, Вие ще решавате коя поръчка желаете да поемете и може да договаряте условията.

Социален асистент държи ръцете на обгрижвания

3. Започване на работа като социален асистент

Ние ще уредим пристигането Ви и ще Ви откараме директно на мястото на поръчката.