<
Schliessen
Schliessen

Декларация за защита на данните на Hausengel Holding AG

§ 1 Информация за събирането на лични данни

 1. По-долу Ви информираме за събирането на лични данни, когато използвате офертите и уебсайта ни. Личните данни са всички данни, които могат да бъдат свързани лично с Вас, напр. име, адрес, имейл адреси, поведение на потребителя. Ние обработваме личните данни съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД) и Германския федерален закон за защита на данните (BDSG) само при изпълнение на договорни задължения (чл. 6, ал. 1, б) от ОРЗД) въз основа на съгласието Ви (чл. 6, ал. 1, a) от ОРЗД) или въз основа на законови изисквания (чл. 6, ал. 1, в) от ОРЗД).
 2. Съгласно чл. 4, ал. 7 от Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД), администратор е дружеството „Hausengel Holding AG“, на адрес: Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrund, представлявано от изпълнителния директор  г-н Симон Венц (вижте издателското ни каре).
  Можете да се свържете с нашия служител по защита на личните данни  г-н Кристиан Бекер, адвокат при F.E.L.S Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, на адрес: Löhestraße 11, 95444 Bayreuth, Германия, на телефон: +49 0921 75 66 500 или по имейл: ra.becker@fels.legal.de
 3. Обработката на данните се извършва с цел подготовка и изпълнение на договори, записване на потребностите от грижи и патронаж, разпределяне на болногледачи и предостяването на услуги за грижи и патронаж от франчайз-получателите, както и за отчитането на тези услуги. Препращането до институциите и съхраняването на документите се извършва по законови причини, по-конкретно задължението за съхранение съгласно данъчното и социалното законодателство. Целите на обработката на данните се основават преди всичко на конкретната услуга. Ако е необходимо, обработваме Вашите данни извън реалното изпълнение на договора, за да защитим законовите си интереси (например предявяване на правни искове и защита при правни спорове).
 4. Дружеството  „Hausengel Holding AG“ събира чрез фирма „Hausengel GmbH“, данни за здравословното състояние, в зависимост от това, каква е потребността от грижи и патронаж. Здравните данни са защитени технически и организационно, а всички служители, които работят с тях, са специално обучени за работа с чувствителни данни.
 5. Данните на служителите на фирмата, се обработват,  за да се изпълнят задължения, произтичащи от трудовото правоотношение, както и за да се спазят законовите задължения по социално-осигурителното и данъчното законодателство.
 6. Дружеството „Hausengel Holding AG“ обработва следните категории  Ваши данни: име, адрес, телефон, имейл, IP адрес, снимка, социално-осигурителни данни, евентуално и здравни данни.
 7. Освен това дружеството „Hausengel Holding AG“ използва данните Ви за рекламни цели, при условие че сте дали изричното си съгласие; по-конкретно се има предвид използването на снимката Ви, но само ако сте дали изричното си съгласие Вашата снимка да се използва за рекламни цели.
 8. Дружеството  „Hausengel Holding AG“  се нуждае от събраните данни, за да Ви предостави информационни материали относно предлаганите услуги. Когато въвеждате адреса си, можете да възразите срещу изпращането на информационни материали, като не се съгласите в тази връзка, с нашата рекламна и информационна оферта.
 9. В случай, че използваме договорни доставчици на услуги за отделни функции от предположенията ни или бихме искали да използваме данните Ви за рекламни цели, ще Ви информираме подробно по-нататък за съответните процеси.

§ 2 Права на субектите

С настоящото Ви информираме за Вашите права като субект при обработката на данни, изброени по-долу:

 • Съществуването на право в съответствие с изискванията на чл. 15 от ОРЗД да се изисква достъп до коригиране в съответствие с чл. 16 от ОРЗД или изтриване в съответствие с чл. 17 от ОРЗД, ограничаване на обработването в съответствие с изискванията на чл. 18 от ОРЗД или право да се направи възражение срещу обработването според чл. 21 от ОРЗД, както и правото на преносимост на данните в съответствие с изискванията на чл. 20 от ОРЗД.
 • Наличие на право за оттегляне на съгласието за защита на данните по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква а) или чл. 9, ал. 2, буква а) по всяко време, без да се посочват мотиви и без определена форма, без да се засяга законността на обработката до оттеглянето на съгласието.
 • Всяко заинтересовано лице има право да подаде жалба до компетентния орган в случай на нарушения на законодателството за защита на данните от страна на администратора или от някое от лицата, на които е възложил обработката на данни. Това е:

Упълномощеното лице за защита на данните и сигурност на информацията в провинция Хесен:
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
https://datenschutz.hessen.de/

Освен това лицата могат да се свържат с надзорния орган по обичайното си местопребиваване (местоживеене).

§ 3 Мерки за сигурност

Вземаме организационни, договорни и технически мерки за сигурност в съответствие с нивото на техниката, за да гарантираме спазването на разпоредбите на законите за защита на данните и да защитим обработваните от нас данни срещу случайна или умишлена манипулация, загуба, унищожаване или срещу достъп от неупълномощени лица.

Кодираното прехвърляне на данни между Вашия браузър и нашия сървър е част от мерките за сигурност.

§ 4 Обработващ личните данни

Хостингът на нашия уебсайт  се извършва от фирма: „domainfactory GmbH“, с адрес: Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning, Германия. Декларацията за защита на личните данни на фирма „domainfactory GmbH“ е достъпна тук: https://www.df.eu/de/datenschutz/

Използваме услугите на фирма: „keph IT-Systeme GmbH“, с адрес: Im Löchel 2, 35423 Lich-Eberstadt, Германия, като фирма, предоставяща услуги по ИТ системи. Декларацията за защита на личните данни на фирма „keph IT-Systeme GmbH" е достъпна тук: https://www.keph.de/datenschutz/.

Събирането и обработката на личните данни от франчайз-получателите, се извършват от името на съвместно отговорните дружества „Hausengel Holding AG“  и „Hausengel GmbH“, чрез фирмата „Hausengel International Polska sp. z o.o. sp. j.“, на адрес: ul. Szkolna 5/15, 61-834 Познан (Полша), преди това регистрирана като фирма  „Hausengel International Polska Sp. z o.o. sp. j.“, на адрес: ul. Szkolna 5/15,61-834, Познан (Полша). Можете да намерите информация за политиката за поверителност тук: https://www.hausengel.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 5 Фен страница във Facebook

Ние поддържаме фен-страница във Facebook. Тази страница е достъпна дори и ако нямате свой профил в мрежата на Facebook.

Този сайт използва услугата „Insights“, която записва Вашето потребителско поведение. Самите ние не използваме активно тази услуга, но имаме достъп до данните и получаваме тези данни от Facebook основно псевдонимизирани, при условие че посетите сайта ни през Вашия акаунт във Facebook, например чрез натискане на бутона „харесвам“, оставяне на коментар или отбелязване на интереса си към събитие, ние получаваме тази информация с указване на Вашия потребителски профил.

По отношение на услугата „Insights“, ние сме отговорни лица съвместно с фирма „Facebook Ireland Limited“, с адрес : 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, и сключихме споразумение с тази фирма, според което Facebook отговаря за задълженията по чл. 12, 13, 15 до 22 и 32 до 34 ОРЗД, текстът на споразумението можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Можете да намерите политиката за данни на Facebook тук: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Там ще намерите и информация за това как се обработват Вашите данни.

Виждаме правното основание за обработка на данните в сътрудничество с Facebook, доколкото имате профил във Facebook и имате достъп до нашия сайт в съгласие - подразбиращо се от посещението, в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от ОРЗД.

Освен това виждаме правната основа на преобладаващо законния интерес в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД, като законният ни интерес в това отношение се състои в интереса ни от реклама и комуникация.

Освен това използваме и нашата страница във Facebook, по-специално за да търсим служители. Обработването на лични данни на хора, които нямат профил във Facebook и които посещават нашата фен страница, също е част от тази комуникационна цел.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  и https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

§ 6 Facebook Pixel

Уебсайтът ни използва Pixel за измерване на конверсията и поведението на посетителите от Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ („Facebook“).

По този начин може да бъде проследено поведението на посетителите на страницата, след като те са били пренасочени към уебсайта на доставчика, като кликнат върху реклама във Facebook. Това позволява да се оцени ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистическите и пазарни проучвания и да се оптимизират бъдещите мерки за реклама.

Събраните данни са анонимни за нас като оператор на този уебсайт; не можем да направим никакви заключения относно самоличността на потребителя. Данните обаче се съхраняват и обработват от Facebook, така че е възможна връзка със съответния потребителски профил, като Facebook може да използва данните за свои собствени рекламни цели, според Правилата за използването на данни във Facebook. Това позволява на Facebook да поставя реклами на страници във Facebook, както и извън Facebook него. Като оператор на уебсайта не можем да повлияем на това използване на данните.

Ще намерите допълнителни указания за защита на личната Ви информация в указанията за защита на данните на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Можете също да деактивирате функцията за ремаркетинг “Custom Audiences” в областта за настройки за рекламите на адрес https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. За да направите това, трябва да сте влезли във Facebook. В областта на Facebook „Custom Audiences“ ние използваме само варианта Pixel. Ако нямате акаунт във Facebook, можете да деактивирате рекламирането въз основа на употребата от Facebook на уебсайта на European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

§ 7 Обща отговорност

 1. Оценката на нуждите, която се извършва от фирма  „Hausengel GmbH“, се извършва в съвместна отговорност заедно с фирма „ Hausengel Holding AG“. Освен това, началната страница и възможностите за контакт публикувани там, също служат за връзка с фирма  „Hausengel GmbH“,  на адрес: Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrund, ФР Германия. В това отношение има споделена отговорност по отношение на комуникационната платформа. Сключен е договор между „Hausengel Holding AG“ и „Hausengel GmbH“, според който фирма „Hausengel Holding AG“е отговорна за защитата на правата на субектите и освен това е и контактно лице за субектите.
 2. По отношение на началата ни страница, ние отговаряме за социалния маркетинг и ремаркетинг заедно с фирма „ADYOUCATE Online Marketing/Patrik Zimmermann Consulting“,  на адрес: Talstr. 2, 35394 Gießen, Германия, info(at)adyoucate.de. Съгласно договора с г-н Цимерман, когато посещавате уебсайта ни, предоставяме информация за обработката на данните, адресатът за приемане на правата на субекта на данни по отношение на „Clickfunnel“ е г-н Цимерман. Декларацията за защита на личните данни на г-н Цимерман ще намерите тук: https://adyoucate.de/agb/.

§ 8 Изпращане на профили на франчайз-получатели на клиентите

Ако сте включени в  нашата база-данни като франчайз-получател, тогава имаме договорно задължение да изпратим Вашето портфолио на заинтересовани лица, нуждаещи се от грижи, или техни роднини. Вашето име, снимка, Вашата възраст, местоживеенето Ви (без улицат и номер), семейното Ви положение и броя деца, професията която сте учили, дали имате шофьорска книжка или сте пушач, информация за Вашите познания по немски, опитът и познанията Ви по отношение на грижите и подкрепата, се предоставят в документ в PDF формат. Нашето задължение за обработка на тези данни, както и за периода на съхранение и забраната за предаване на данните, което важи за бъдещи периоди, произтича изключително от договора за франчайз.

§ 9 Изпращане на потребителски профили на франчайз-получателите

Ако Вие, като лице, което се нуждае от грижи, или роднина на лице, което се нуждае от грижи, обмисляте един или повече кандидати измежду нашите франчайз-получатели за лични асистенти и поискате оферта от франчайз-получателя, нашето договорно задължение към Вас и франчайз-получателите  е, да препрати потребителския Ви профил на франчайз-получателя(ите). Клиентският профил включва информацията, която сте предоставили във въпросника.

§ 10 Office 365

Използваме Office 365 на място и Microsoft Teams, за да имаме достъп до данни навсякъде и да позволяваме комуникация навсякъде. Тъй като не запазваме никакви данни от франчайз-получатели, заинтересовани страни, клиентите или служителите извън нашите собствени ИТ системи, личните данни се предават само при използване на Microsoft Teams. Тук данните се предават чрез сървъри на Microsoft, така че името на потребителя, IP адресът и телеметричните данни, както и данните за изображенията също се записват от Microsoft. Microsoft може също да прехвърля данни в САЩ; но е адаптирало по съответен начин собствените си разпоредби за защита на данните и урежда отпадането на споразумението „Privacy-Shield“ с разширяването на своите стандартни клаузи. Това е за да се противодейства на възможността органите за сигурност в САЩ да имат достъп до Вашите данни. Ако случаят е такъв, Microsoft ще Ви информира незабавно и ще предприеме правни действия, ако това е забранено от институциите. Можете да намерите информация за защита на данните на Microsoft тук: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

§ 11 Концепция за заличаване

Изтриваме данните, свързани с фактурирането, 10 години след края на годината, в която е извършено деловото събитие, в противен случай 3 години след края на годината, през която е установено последното задължение за изпълнение по договор, освен ако разпоредбите на социалното право не изискват по-дълго съхранение в отделни случаи. Данните за кандидатите се унищожават след 6 месеца.

§ 12 Събиране на лични данни, когато посетите нашия уебсайт

1. При чисто информационно използване на уебсайта, т.е. ако не се регистрирате или не ни предоставите информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Ако искате да разгледате нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са технически необходими, за да Ви покажем нашия уебсайт и да гарантираме стабилността и сигурността (правното основание е чл. 6, ал. 1 изр. 1, буква е) ОРЗД):

 • IP адрес
 • Датата и часа на запитването
 • Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)
 • Съдържание на заявката (конкретна страница)
 • Състояние на достъп/код за статус на HTTP
 • количество данни, прехвърлени във всеки отделен случай
 • Уебсайт, от който идва искането
 • Браузър
 • Операционна система и нейният интерфейс
 • Език и версия на браузъра

2. Когато се свържете с нас по имейл или чрез формуляр за контакт, данните, които предоставяте (Вашият имейл адрес, евентуално Вашето име и телефонен номер) ще бъдат запазени от нас, за да отговорим на Вашите въпроси. Изтриваме данните, които възникват в тази връзка, след като вече не е необходимо да ги съхраняваме, или ограничаваме обработката, ако има законови изисквания за съхранение.

3. В допълнение към гореспоменатите данни, когато използвате нашия уебсайт на Вашия компютър се съхраняват бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се разпределят и съхраняват на Вашия твърд диск от браузъра, който използвате, и чрез които определена информация се предоставя на източника на бисквитката (в случая от нас). Бисквитките не могат да изпълняват програми или да предават вируси на Вашия компютър. Те служат, за да направят интернет като цяло по-удобен за ползване и по-ефективен.

4. Използване на бисквитки:

a) Този уебсайт използва следните видове бисквитки, обхватът и функционалността на които са обяснени по-долу:

 • Преходни бисквитки (вж. б)
 • Постоянни бисквитки (вж. в).

b) Преходните бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Това включва по-специално бисквитките за сесията. Те съхраняват така наречения идентификатор на сесията, с който различни заявки от Вашия браузър могат да бъдат разпределени към общата сесия. Това позволява компютърът Ви да бъде разпознат, когато се върнете на нашия уебсайт. Сесийните бисквитки се изтриват, когато излезете или затворите браузъра.

c) Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период, който може да се различава в зависимост от бисквитката. Можете да изтриете бисквитките по всяко време в настройките за сигурност на Вашия браузър.

d) Можете да конфигурирате настройките на браузъра си според Вашите желания и напр. да отхвърлите приемането на бисквитки от трети страни или на всички бисквитки. Бихме искали да отбележим, че може да не сте в състояние да използвате всички функции на този уебсайт.

5. С Ваше съгласие можете да се абонирате за бюлетина ни, който служи, за да Ви информираме за актуални теми и интересни предложения. Рекламираните стоки и услуги са посочени в декларацията за съгласие.

Използваме така наречената „Double-opt-in“ процедура, за да се регистрирането за нашия бюлетин. Това означава, че след Вашата регистрация ще Ви изпратим имейл на предоставения имейл адрес, в който Ви молим да потвърдите, че желаете да получавате бюлетина. Ние запазваме IP адресите, които използвате, и часа на регистрация и потвърждение. Целта на процедурата е да можете да докажете Вашата регистрация и, ако е необходимо, да изясните всяка възможна злоупотреба с Вашите лични данни.

Единствената задължителна информация за изпращане на бюлетина е Вашият имейл адрес. След Вашето потвърждение, ние ще запазим Вашия имейл адрес с цел изпращане на бюлетина. Законово основание за това е чл. 6, ал. 1, изр. 1 буква а) от ОРЗД.

Можете да оттеглите съгласието си за изпращане на бюлетина по всяко време и да се отпишете от бюлетина. Можете да декларирате оттегляне, като кликнете върху връзката, предоставена във всеки имейл на бюлетина, като използвате този формуляр на уебсайта, по имейл на info@hausengel.de или като изпратите съобщение до данните за контакт, посочени в издателското каре.

§ 20 Съдействие от нас през WhatsApp

Ако се свържете с нас чрез услугата за съобщения WhatsApp, ще използваме телефонния Ви номер, за да комуникираме с Вас чрез API на WhatsApp Business. Освен това обработваме и други лични данни, съхранявани в WhatsApp, по-специално Вашето име и фамилия, Вашето крайно устройство, профилна снимка и съобщения и файлове, които ни изпращате чрез приложението.

Обработваме мобилния Ви номер, за да Ви идентифицираме. Псевдонимът и профилната Ви снимка, които се предоставят чрез WhatsApp, се използват за показване. Комуникацията Ви с нас се запазва като транскрипция на разговора. Това служи за използване на предишната комуникация с Вас като контекст за бъдещи разговори. Преписът съдържа също така потвърждения за получаване и разписки за четене. Те се използват за осигуряване на безпроблемно приемане и за изчистване на неактивни контакти.

WhatsApp събира данни самостоятелно. Целта и обхватът на събирането на данни от WhatsApp, по-нататъшната обработка на Вашите данни от WhatsApp, както и вашите права и възможности за настройки за защита на личните Ви данни можете да намерите в политиката за поверителност на WhatsApp. Можете да я намерите тук или директно в приложението WhatsApp.

Администраторът на услугата WhatsApp messenger по смисъла на ОРЗД е WhatsApp Ирландия; компетентният надзорен орган съгласно ОРЗД е Ирландският орган за защита на данните. Бихме искали да посочим, че WhatsApp съхранява данни в трети държави извън ЕС и ги обменя с други услуги на доставчика. Ние нямаме влияние върху това.

Вашите данни ще бъдат използвани само за целите на комуникацията и ще бъдат изтрити от нас при поискване. Също така имате възможност да се свържете директно с оператора и да поискате изтриване на данните.

Правното основание за обработката на Вашите лични данни е Вашето съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще.

6. Тази интернет страница използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „Бисквитки“, текстови файлове, съхранени на Вашия компютър, които позволяват анализ на Вашето използване на интернет страницата. Информацията за използването на тази интернет страница, генерирана от бисквитката, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, в случай на активиране на IP анонимизацията на тaзи интернет страница, Вашият IP адрес ще бъде съкратен предварително от Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. От името на оператора на тази интернет страница Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на страницата от Вас, за да състави отчети за дейността на страницата и да предостави на оператора на страницата други услуги, свързани с използването на страницата и използването на интернет.

IP адресът, предоставен на Google Analytics от Вашия браузър, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Можете да предотвратите съхранението на бисквитките чрез съответната настройка на браузъра; обаче, имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате всички функции на тази интернет страница в максимално ефективно. Също така можете да предотвратите събирането от на данните, генерирани от бисквитката, свързани с Вашето използването на интернет страницата (включително Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате от наличната приставка за браузър от връзката по-долу: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Този уебсайт използва Google Analytics с разширение „_anonymizeIp()“. В резултат на това IP адресите се обработват допълнително в съкратена форма, така че така може да бъде изключена личната връзка. Ако събраните за Вас данни могат да бъдат свързани с лице, това ще бъде изключено незабавно и личните данни ще бъдат незабавно изтрити.

Използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт и да го подобряваме редовно. Можем да използваме получените статистически данни, за да подобрим нашата оферта и да я направим по-интересна за Вас като потребител. Правното основание за използването на Google Analytics е член 6, ал. 1, изречение 1, буква е от ОРЗД.

Информация за третата страна: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: www.google.com/analytics/terms/de.html, преглед на защитата на данните: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, както и декларацията за защита на данните: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7. В нашите онлайн услуги сме включили видеоклипове от YouTube, които се съхраняват на www.YouTube.com и могат да се възпроизвеждат директно от нашия уебсайт. Всички те са включени в „разширения режим на защита на данните“, което означава, че никакви данни за Вас като потребител няма да бъдат предавани в YouTube, ако не възпроизвеждате видеоклиповете. Само когато възпроизвеждате видеоклиповете, ще бъдат предадени данните, посочени в параграф 2. Ние нямаме влияние върху това прехвърляне на данни.

8. Тази интернет страница използва услугата за уеб анализ Matomo, за да анализира и редовно да подобрява използването на нашия уебсайт. Получените статистически данни ни позволяват да подобрим нашата оферта и да я направим по-интересна за вас като потребител. Правното основание за използването на Matomo е член 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД.
За тази оценка на компютъра Ви се съхраняват  „бисквитки“. Събраната по този начин информация се съхранява от отговорното лице единствено на неговия сървър в Германия. Можете да настроите тази функция, като изтриете съществуващите "бисквитки" и  забраните тяхното съхраняване .Искаме да подчертаем, че ако забраните съхраняването на "бисквитки“,няма да можете пълноценно да използвате този уебсайт. Можете да забраните съхранението на "бисквитки", като промените настройките на Вашия браузър. Използването на Matomo обаче става само след като сте дали съгласието си.
Този уебсайт използва Matomo с разширението „AnonymizeIP“. В резултат на това,  IP адресите се обработват допълнително в съкратена форма, така че да може да бъде изключена директната лична връзка. IP адресът Ви, предаден от браузъра Ви чрез Matomo, не се обединява с други, събрани от нас данни.
Програма Matomo е опън-сорс-проект. Информация за третата страна относно защитата на данните можете да намерите на https://matomo.org/privacy-policy/

9. За организиране на срещи по телефона и на срещи чрез нашата начална страница използваме услугите на фирма „orbnet GmbH“, Meraner Straße 28, D-86165 Augsburg, представлявана от управителите г-н Кристиан Шмидт и г-н Грегор Дуда. Календарите и срещите се управляват в облака на „orbnet GmbH“, който се хоства изключително в криптиран вид на сървъри в Германия; данните, управлявани от „orbnet GmbH“, се предават само на хостера в Германия; няма прехвърляне на данни към страни извън Европейското икономическо пространство. Информацията за защита на данните на „orbnet GmbH“ можете да намерите тук: www. orbnet. de/privacy/.

10. Когато посетите уебсайта, YouTube получава информацията, че сте имали достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. Освен това ще бъдат предадени данните, посочени в § 3 от тази декларация. Това се случва независимо дали YouTube предоставя потребителски акаунт, в който сте влезли, или няма потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, Вашите данни ще бъдат свързани директно с Вашия акаунт. Ако не искате връзка с Вашия профил в YouTube, трябва да излезете, преди да активирате бутона. YouTube запазва Вашите данни като профил на използването и ги използва за реклама, проучване на пазара и/или оформяне на уебсайта, базирано на нуждите. Подобна оценка се извършва по-специално (дори за потребители, които не са влезли в системата), за да се предостави реклама, основана на нуждите, и да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, като трябва да се свържете с YouTube, за да упражните това право.

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и тяхната обработка от YouTube може да се намери в декларацията за защита на личните данни. Там ще намерите и допълнителна информация за Вашите права и възможности за настройка за защита на частната Ви сфера: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google обработва Вашите лични данни също в САЩ.

§ 13 Cookiebot

На нашия уебсайт използваме уеб услугата от фирмата  „Cybot A/S“, с адрес: Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark (по-долу: cookiebot.com). Cookiebot се използва за запазване на Вашето решение относно разрешените от Вас бисквитки, които се задават при посещение на уебсайта, за максимум една година. Cookiebot.com събира следните данни:

 • IP адрес (в анонимна форма, последните 3 цифри са зададени на 0)
 • Дата и час на Вашето съгласие
 • URL адрес на нашия уебсайт
 • технически данни на браузъра
 • криптиран, анонимен ключ
 • бисквитките, които сте разрешили (като доказателство за съгласие)

Ние използваме cookiebot.com въз основа на съгласието Ви,по член 6, ал. 1, точка 1, буква а) от ОРЗД.

§ 14 Bing Ads Event Tracking

Използваме приложението „Bing Ads Conversion Tracking“ от Microsoft Corporation („Microsoft“), за да измерим обхвата на рекламите. Това определя доколко успешни са нашите индивидуални мерки за реклама в Bing и Yahoo. По този начин искаме да разработим и покажем реклама, която представлява интерес за посетителите на уебсайта и която прави предложенията ни по-атрактивни. За тази цел в нашата онлайн оферта е интегриран UET Tag (Universal Event Tracking Tag) от Microsoft. Този JavaScript код позволява на Microsoft да използва бисквитки за събиране на псевдонимизирани данни за Вашето посещение и използването на нашата онлайн оферта (напр. за сесията на браузъра и показания уебсайт) и да ни предоставя обобщени, нелични статистики на тази база (колко посетителите са достигнали определена целева страница, например). Това ни дава възможност да разберем действията, извършени след като сме видели реклама в Bing или Yahoo или след кликване върху нея.

Правното основание за обработката е чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД,  която ние проследяваме само със съгласието на субектите.

Можете също така да предотвратите събирането на данните, генерирани от бисквитката и свързани с Вашето използване на уебсайта и обработката на тези данни от Microsoft, като декларирате на следната връзка: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=de-DE своето Възражение. Допълнителна информация за защитата на данните и бисквитките, използвани от Microsoft и Bing Ads, можете да намерите на уебсайта на Microsoft на адрес https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

§ 15 Trustpilot

Участваме в процеса на оценка на доставчика: фирма „Anbieters Trustpilot A/S“,  на адрес: Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Дания.

"Trustpilot" предлага на потребителите възможността да оценяват нашите услуги. Ще Ви изпратим заявка, съдържаща връзка към "Trustpilot". Прехвърлянето на данни към "Trustpilot" се основава на легитимен интерес да гарантираме нашето качество и да го документираме за нашите клиенти.

Потребителите, които са използвали нашите услуги, са помолени да дадат съгласието си за изпращане на заявката за оценка. Ще получите заявка за оценка с връзка към страница за оценка, само ако потребителя е дал съгласието си (например чрез кликване върху квадратче за отметка или връзка). При това за да гарантираме, че потребителите действително са използвали нашата услуга, ние изпращаме необходимите данни на "Trustpilot" (това включва името, имейл адреса и референтен номер). Тези данни се използват единствено за проверка на автентичността и обръщение към потребителя.

Правното основание за обработката на данните на потребителя в рамките на процедурата за оценка е съгласие в съответствие с член 6, ал. 1, точка 1, буква е) ОРЗД.

За да подадете рецензия, е възможно, но не е задължително, да отворите клиентска сметка в „Trustpilot“. Когато отворите клиентски акаунт, важат правилата и условията на фирма „Trustpilot“ и политиката им за поверителност. За да запазим неутралността и обективността на оценките, ние нямаме пряко влияние върху тях и не можем да ги изтрием сами. Ако имате въпроси тук, моля, свържете се директно с фирма „Trustpilot, Trustpilot A/S“, на адрес: Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Дания.

Също така сме интегрирали  и приспособлението  „Trustpilot“. Приспособлението е елемент за функция и съдържание, който показва променяща се информация. Съответното съдържание се показва в нашата онлайн оферта, но в момента се извиква от сървърите на „Trustpilot“. Това е единственият начин винаги да се показва текущото съдържание, особено текущата оценка. За това трябва да се установи връзка за данни от уебсайта, извикан в рамките на нашата онлайн оферта за „Trustpilot“, и „Trustpilot “ получава определени технически данни (данни за достъп, включително IP адрес), които са необходими, за да може съдържанието да бъде доставено. Освен това  „Trustpilot“ получава информация, че потребителите са посетили нашата онлайн оферта. Тази информация може да се съхранява в бисквитка и да се използва, за да разпознае кои онлайн оферти, които участват в процеса на оценка на  „Trustpilot“, са посетени от потребителя. Информацията може да бъде запазена в потребителски профил и да се използва за реклами или проучване на пазара.

Правното основание е съгласие за обработката на Вашите данни от бисквитката, чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

Допълнителна информация относно обработката на Вашите данни от „Trustpilot“, както и за правото на възражение и други права на субекти и на техните данни, могат да бъдат намерени в декларацията за защита на личните данни на фирма „Trustpilot“: https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms

§ 16 Userlike

Ние използваме софтуер за чат от компанията Userlike UG (ограничение  на отговорността), Probsteigasse 44-46, 50670 Кьолн, Германия. Можете да използвате чата като формуляр за контакт, за да разговаряте с нашите служители почти в реално време. При стартиране на чата се събират следните лични данни:

 • Дата и час на повикването,
 • Тип/версия на браузъра,
 • IP адрес,
 • използвана операционна система,
 • URL адрес на посетения преди това уебсайт,
 • Количество изпратени данни,
 • и ако е посочено: име, фамилия и имейл адрес.

В зависимост от хода на разговора с нашите служители, по време на чата,  могат да бъдат събрани и въведени от Вас допълнителни лични данни. Характерът на тези данни зависи до голяма степен от Вашата заявка или от проблема, който сте ни описали. Целта на обработката на всички тези данни е да Ви предоставим бърз и ефективен начин за връзка с нас и по този начин да подобрим обслужването на клиентите.

Всички наши служители са били и ще бъдат обучени по темата за защита на личните данни и ще бъдат научени как да боравят безопасно и поверително с данните на клиентите. Всички наши служители са задължени да спазват поверителност и съответно са подписали допълнение към договорите си за работа, в което се задължават да спазват конфиденциалност и да съблюдават защитата на личните данни.

Когато отидете на адрес www. hausengel.bg, уиджетът за чат се зарежда под формата на JavaScript файл от AWS Cloudfront. Технически уиджетът за чат представлява изходният код, който се изпълнява на Вашия компютър и позволява провеждането на чат.

Освен това фирма „Hausengel Holding“ AG съхранява историята на чатовете за период от 1 година. Това служи, за да Ви спестим подробни обяснения за историята на Вашето запитване при някои обстоятелства, както и за постоянен контрол на качеството на нашата чат услуга. Обработката е разрешена съгласно чл. 6, ал. 1 буква е от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Ако не сте съгласни, можете да ни уведомите, като използвате данните за контакт по-долу. След това запазените чатове от нас ще бъдат изтрити незабавно.

Съхраняването на данните от чатовете служи и за гарантиране на сигурността на нашите системи за информационни технологии. По този начин, ние аргументираме нашия легитимен интерес, което разрешава обработката им съгласно чл. 6, ал. 1 буква ф от ЗЗДЛ.

Допълнителна информация можете да намерите в политиката  ни за поверителност на Userlike UG (ограничение  на отговорността).

§ 17 Clickfunnel

За да оценим силните страни на уеб офертата ни и да предложим реклама на продуктите ни на потенциални клиенти и на други уебсайтове и така да направим по-ефективни бизнес- процесите ни, на интернет страницата си използваме услугата „Clickfunnel“ на фирма: „Etison, LLC“, 3443 W. Bavaria Street, Eagle, Idaho 83616, ако сте дали съгласието си за това съгласно чл. 6 ал. 1 изречение 1 буква a) от ОРЗД. „Clickfunnel“  Ви разпознава и на други уебсайтове и показва рекламата на дружеството ни там.

„Clickfunnel“ определи европейски представител, фирма: „IITR Datenschutz GmbH“, с адрес: Marienplatz 2, 80331 München, Германия, email@iitr.de 089-1891736, пред когото можете да предявите всички Ваши права.

Декларацията за защита на личните данни на фирма  Etison, LLC ще намерите тук: https://signup.clickfunnels.com/privacy-policy#kix.9lek9tubwtnf

§ 18 Използване на Google Ads Conversion

 1. Използваме предложението на Google Ads, за да можем, чрез рекламни средства (т. нар. Google Ads) да привлечем вниманието на външни уебсайтове към атрактивните ни оферти. Чрез данните от рекламните кампании можем да установим доколко успешни са отделните рекламни мерки. В наша полза е да Ви покажем реклама, която представлява интерес за Вас, да направим уебсайта ни по-атрактивен за Вас и да постигнем справедливо изчисление на рекламните разходи.
 2. Тези рекламни материали се доставят от Google чрез т. нар. „Ad Server“. За целта използваме бисквитки на рекламния сървър, чрез които могат да се измерват дадени параметри за измерване на успеха, като показване на индикации или кликвания от потребителя. Ако отворите уебсайта чрез реклама от Google, Google Ads ще съхрани бисквитка на компютъра Ви. Обикновено тези бисквитки губят валидността си след 30 дни и не са предназначени лично да Ви идентифицират. Като стойности за анализ към тази бисквитка обикновено се запаметява уникален идентификационен номер на бисквитката, броят на наличните рекламни импресии (честота), последната импресия (приложимо за „Post-View-Conversion“) и информация за неучастие (маркиране, че потребителят не желае да се установява контакт с него).
 3. Тези бисквитки позволяват на Google да разпознае Вашия интернет браузър. Ако даден потребител посети определени страници от уебсайта на клиент на „Ads“ и бисквитката, съхранена на неговия компютър, все още не е изтекла, Google и клиентът могат да разпознаят, че потребителят е кликнал върху рекламата и е бил пренасочен към тази страница. За всеки клиент на Ads се разпределя различна бисквитка. Следователно бисквитките не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете на клиентите на Ads. Самите ние не събираме и не обработваме никакви лични данни при горепосочените мерки за реклама. От Google получаваме само статистически оценки. Въз основа на тези оценки сме в състояние да разпознаем кои от използваните мерки за реклама са много ефективни. Не получаваме допълнителни данни от използването на рекламното средство, по-конкретно не сме в състояние да идентифицираме потребителите въз основа на тази информация.
 4. Чрез използваните маркетингови инструменти Вашият браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на Google. Нямаме влияние върху обхвата и по-нататъшното използване на данните, които се събират от Google чрез използването на този инструмент, и затова Ви уведомяваме само дотоколкова доколкото ни е известно: чрез интегриране на Google Ad Conversion, Google получава информация, че сте имали достъп до съответната част от уебсайта ни или че сте кликнали върху наша реклама. Ако сте регистрирани в някоя услуга на Google, Google може да свърже посещението с Вашия акаунт. Дори ако не сте регистрирани в Google или не сте влезли, има вероятност доставчикът да научи Вашия IP адрес и да го запази.
 5. Можете да предотвратите участието в този процес на проследяване по различни начини: а) като настроите софтуера на браузъра си по съответен начин, по-специално, като забраните бисквитките на трети страни, няма да получавате реклами от доставчици на трети страни; б) чрез деактивиране на бисквитките за проследяване на конверсията, като настроите браузъра си така, че бисквитките от домейн www.googleadservices.com да бъдат блокирани, https://www.google.de/settings/ads, като тази настройка ще бъде изтрита, ако изтриете бисквитките си; в) чрез деактивиране на рекламите на доставчиците въз основа на интереси, които са част от кампанията за саморегулиране „About Ads“ чрез връзката http://www.aboutads.info/choices, тази настройка ще се изтрие, когато изтриете бисквитките си; г) чрез постоянно деактивиране в браузърите Ви Firefox, Internet Explorer или Google Chrome на връзката http://www.google.com/settings/ads/plugin. Имайте предвид обаче, че в този случай е възможно да не можете да използвате в пълна степен всички функции на тази оферта.
 6. Правното основание за обработване на данните Ви е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква а) от ОРЗД и Вие трябва да се съгласите с използването им. Допълнителна информация относно защитата на данните в Google можете да намерите тук: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy и https://services.google.com/sitestats/de.html. В допълнение можете да посетите уебсайта на Network Advertising Initiative (NAI) на адрес http://www.networkadvertising.org.

§ 19 Google Maps

Ние използваме Google Maps на този уебсайт. Това ни позволява да Ви показваме интерактивни карти директно на уебсайта и да Ви дадем възможност за удобно използване на функцията за карти.

Когато посетите уебсайта, Google получава информацията, че сте извикали съответната подстраница на уебсайта ни. Освен това се предават данни, чрез които Вие и системата Ви ставате разпознаваеми. Това се случва независимо дали сте влезли в потребителски акаунт на Google или няма такъв потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, Вашите данни ще бъдат зададени директно на Вашия акаунт. Ако не искате връзка към Вашия профил в Google, трябва да излезете, преди да активирате бутона. Google запазва данните Ви като потребителски профил и ги използва за рекламни цели, проучване на пазара и/или оформяне на уебсайта ни в зависимост от потребностите. Такава оценка се извършва по-конкретно (дори за потребители, които не са се вписали), за да се предостави реклама, основана на нуждите, и за да се уведомят други потребители на социалната мрежа за дейностите Ви на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, като за да го упражните, трябва да се обърнете към Google.

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и тяхната обработка от доставчиците на приставки е налична в декларациите за защита на личните данни на доставчика. Там ще намерите и допълнителна информация относно правата Ви в тази връзка и опции за настройка за защита на Вашата лична информация: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google обработва личните Ви данни и в САЩ, ние използваме услугата само с Ваше съгласие.