Schliessen
Schliessen
Социален асистент и възрастен мъж се смеят заедно

Често задавани въпроси

Разчитате на нас – ще отговорим на всичките Ви въпроси по темата за обгрижването и работата като социален асистент в Германия. Ще ви консултираме и на база дългогодишния си опит ще разсеем всички Ваши съмнения.

Що е то франчайз?

Що е то франчайз?

Най-известните франчайз системи са напр. ресторантите за бързо хранене „Макдоналдс“, KFC или туристическо бюро TUI. Франчайзът е форма на сътрудничество, в която действат партньорите като франчайзодател („Хаусенгел“) и франчайзополучател (социални асистенти). Франчайзополучателят винаги е самостоятелно предприятие, което работи съвместно с франчайзодателя и получава от него ноу-хау и помощ. В случая с „Хаусенгел“ тя включва също безплатно усъвършенстване и обучения, професионално привличане на клиенти и подпомагане по организационни въпроси и работа с институциите.

Законно ли работя?

Законно ли работя?

Да! Всички франчайзополучатели на „Хаусенгел“ действат като самостоятелни стопански единици, следователно работят законно. „Хаусенгел“ подпомага своите франчайзополучатели по всички организационни и бюрократични въпроси, свързани с дейността.

„Хаусенгел“ ли е мой работодател? Назначен ли съм?

„Хаусенгел“ ли е мой работодател? Назначен ли съм?

Всички лица, които работят съвместно с „Хаусенгел“, извършват дейността самостоятелно и са стопански единици. Те не са работници, а наши бизнес партньори.

Колко мога да изкарвам?

Колко мога да изкарвам?

Няма граници за възнаграждението, защото всички ставки подлежат на договаряне. Колко поръчки ще приемете в рамките на една година зависи най-вече от Вас и Вашите решения. Доходи до 2000 евро месечно не са рядкост.

Застрахован ли съм като социален асистент?

Застрахован ли съм като социален асистент?

Да, работещите съвместно с нас социални асистенти подлежат на застрахователна защита, която включва частна здравна застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“. Допълнително всички самостоятелни социални асистенти се застраховат в Професионална асоциация за здравно обслужване и благополучие – германската застраховка срещу злополука.

Какво означава самостоятелността?

Какво означава самостоятелността?

За Вас самостоятелност означава преди всичко възможност да избирате. Вие решавате коя поръчка да приемете и може да договаряте условията. И ставките може да договаряте свободно.

Трябва ли да уреждам всички документи?

Трябва ли да уреждам всички документи?

Не. Ако сте франчайзополучател на „Хаусенгел“, фирмата поема задачи като свързване с институциите или издаване на фактури.

Какво означава, че съм „обгрижван изцяло“?

Какво означава, че съм „обгрижван изцяло“?

Нашето мото „изцяло обгрижвани“ касае не само хората, нуждаещи се от грижи, а и нашите служители и бизнес партньори. Ние гарантираме ясни и прозрачни условия за сътрудничество. Това дава на социалните асистенти чувство за сигурност и комфорт. Ние сме на разположение на своите социални асистенти денонощно. Насърчаваме своите социални асистенти да се усъвършенстват, като приемат предложенията на нашата академия „Хаусенгел“.

Кой е моят Възложител?

Кой е моят Възложител?

Ваш Възложител е лицето, нуждаещо се от грижи, член на неговото семейство или негов законен попечител.

Възложителят удържа ли вноски за пенсионно осигуряване?

Възложителят удържа ли вноски за пенсионно осигуряване?

Като извършващи стопанска дейност в Германия не сте длъжни да внасяте осигуровки за пенсия. Може да ги внасяте доброволно или да инвестирате парите лично, за да подсигурите бъдещето си. От опит можем да кажем, че нашите франчайзополучатели по-често избират втория вариант.

Може ли да откажа поръчка или да преговарям по условията?

Може ли да откажа поръчка или да преговарям по условията?

Да, винаги имате правото да откажете поръчка или да преговаряте. Това касае както дължината на поръчката, така и дневната ставка.

Колко трае една поръчка? Може ли да я съкратя?

Колко трае една поръчка? Може ли да я съкратя?

Нашите социални асистенти прекарват средно от 6 до 12 седмици на поръчка. Дължината на поръчката се обсъжда всеки път при представяне на офертата. Вие може да удължите или съкратите поръчката си, но трябва да го съобщите възможно най-скоро, за да може да се уговори кой да Ви смени. Социалният асистент, който ще бъде заменен, трябва да остане на мястото до пристигане на новия социален асистент. Трябва да се гарантира непрекъснато обгрижване.

Полага ли ми се отпуск?

Полага ли ми се отпуск?

Не. Самостоятелните предприемачи са Изпълнители, които могат да планират сами и независимо работното си време. Може да приемате поръчки, както желаете, и така да изготвите работен план с паузи между съответните поръчки.

Какви договори трябва да сключа?

Какви договори трябва да сключа?

По нашия модел за сътрудничество ние, като франчайзодател, подписваме договор за франчайз със социалните асистенти (франчайзополучатели). Отделно за всяка поръчка се подписва договор за услуга между социалния асистент (Изпълнител) и лицето, нуждаещо се от грижи, негов законен попечител, респ. член на семейството (Възложител).

Какво влиза в задълженията ми на социален асистент?

Какво влиза в задълженията ми на социален асистент?

Основно задължение на социалния асистент е обгрижването на нуждаещото се лице. Това означава и водене на домакинството и поддържане на чистотата. Подробният обем на задълженията се обсъжда при представяне на офертата и е част от договора за услуга.

Кой ще ми възстанови пътните разноски?

Кой ще ми възстанови пътните разноски?

Възстановяването на пътните разноски се обсъжда при всяка поръчка. Те се възстановяват в договорения размер от Възложителя.

Какви обучения и курсове предлага академия „Хаусенгел“?

Какви обучения и курсове предлага академия „Хаусенгел“?

Всеки франчайзополучател на „Хаусенгел“ участва в задължителното обучение за франчайза. То обхваща най-вече теми като първа помощ, болести и техните симптоми, обслужване и грижи, комуникация при домашните грижи. Участниците в курса получават и търговски познания, за да може всеки франчайзополучател да бъде запознат с правните и данъчни аспекти на стопанската дейност и нашата франчайз система.