<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Данък и осигуряване

При извършване на стопанска дейност в Германия и придобиване на доходи от нея трябва да я декларирате в данъчна служба. „Хаусенгел“ гарантира на социалните асистенти, че в рамките на сътрудничеството в Германия ще бъдат подавани декларации в данъчната служба. Социалните асистенти няма нужда да се тревожат и да мислят какви документи в какъв срок трябва да бъдат подавани. „Хаусенгел“ информира за всички необходими документи и ги подава пред съответните инстанции. Данъчното обслужване, което се извършва в рамките на сътрудничеството, включва изготвяне и подаване на данъчна декларация. В данъчната декларация се вземат под внимание:

  • Получените приходи от стопанска дейност
  • Доходи в родината и в чужбина (напр. трудов договор, пенсия, помощи за безработни)
  • Приходи в родината и в чужбина (напр. приходи от стопанска дейност, от имущество, от наеми)

Данък в Германия

Ако развивате стопанска дейност в Германия, имате задължение да я отчитате пред германската данъчна служба. В данъчната декларация се вписват всички приходи от страни-членки на ЕС. Дори да не сме придобили приходи от стопанска дейност, трябва да го впишем в данъчната декларация и да уведомим данъчната служба за това. Неподаването на данъчна декларация е свързано с неприятни последици. Срокът за подаване на данъчна декларация за предходната година е 31 юли. Нашите специалисти от данъчния отдел ще се погрижат за това, Вашите декларации и документи да бъдат подадени навреме в данъчната служба. След подаване на данъчна декларация данъчната служба изготвя решение за определяне на дължимия данък.

Прагът на необлагаемите доходи варира от година на година. През 2022 г. той е 10 347 евро, а през 2023 г. - 10 908 евро. За 2024 г. сумата е 11 604 евро. ДДС границата за малки фирми е 22 000 евро бруто. Тук се вземат под внимание само разходи за оборота.

Frau rechnet Zahlenkolonne zusammen auf einem Blatt Papier

Застраховки

За времето, през което работят в Германия, всички социални асистенти разполагат с обширна застрахователна защита. Франчайз пакетът включва следните застраховки:

  • Частна здравна застраховка – покрива спешни случаи и лечение на остри заболявания (напр. зъбобол, счупване на кости), но без хронични заболявания и профилактика
  • Застраховка „Гражданска отговорност“ за дейността – осигурява Ви най-вече против имуществени щети, възникнали като последица от вреди вследствие на смърт, телесна повреда или увреждане на здравето или вещни щети. Застраховката има собствено участие от 100 евро.
  • ПАЗОБ-застраховка – Професионална асоциация за здравно обслужване и благополучие, накратко ПАЗОБ е законова застраховка срещу злополуки за Вас като социален асистент. В случай на причиняване на щета ПАЗОБ осигурява оптимално медицинско лечение, както и подобаващо обезщетение и се грижи за това да може да участвате отново в професионалния и обществен живот.

Факултативно може да Ви консултираме по темата за застраховките във Вашата родина. Ако имате въпроси към допълнително предлаганите застраховки, обърнете се към личния си консултант, който ще Ви помогне с удоволствие.