<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Преглед на корпоративната ни структура, както и нашите участия

Структура на Hausengel

Всички дружества в нашия холдинг, както и всички проекти, винаги са с акцент върху извънболничните и (частично) стационарни медицински грижи и грижи за възрастни хора. В допълнение към специализираната грижа, ние включваме и грижи в домашна общност (т.нар. „24-часова грижа“), съпътстващи предложения за услуги, както и предложения за недвижими имоти в този бранш. Като придружаваме внимателно всички наши участия, можем да допринесем за активен обмен на опит.

Специализирана извънболнична помощ

Специализирана извънболнична помощ за семейства

В Hausengel GmbH организираме извънболнична медицинска помощ в домашни условия, за да гарантираме запазването на индивидуалните нужди и личното самоопределение.

На своите обекти в Марбург, Майнц, Мюнхен (Бавария) и Дюселдорф, Hausengel GmbH Ви предлага всички услуги на  т. нар. основни и лечебни грижи, индивидуални и безплатни съвети и се разбира еднакво като партньор за контакти за всички, участващи в грижите и обслужването. Извън тези дванадесет собствени локации, услугите могат да бъдат гарантирани от нашите партньори за сътрудничество. Просто се свържете с нас, за да разберете дали имаме и партньор за услуги във Вашия регион.

Домашна грижа

Грижи в домашна среда

Ние преследваме целта хората, нуждаещи се от грижи, да могат да живеят в познатата си среда колкото се може по-дълго и независимо. В съответствие с принципа на „цялостна грижа“, ние предлагаме грижи за цялата страна в домашна среда (т. нар. „24-часова грижа“) с обучени, сертифицирани работници от Източна Европа от 2005 г.

Запознахме се лично с всички лица, полагащи грижи, които предоставяме, и ги подготвихме и обучихме задълбочено за сложната задача на всеобхватната грижа и обслужване в Академията Hausengel.

Генерационен парк - Hausengel Immobilien GmbH & Co.KG

Генерационен парк - Hausengel Immobilien GmbH & Co. KG

Генерационният парк не само обединява млади и стари, но също така отчита демографското развитие, според което изискванията за жизнено пространство достъпно за хора с увреждания и за инвалидни колички се променят. Предпоставка: Общините и частните лица трябва да разработят нови предложения и концепции за достоен живот в напреднала възраст.

Hausengel Immobilien GmbH & Co. KG е основана със стимула да проектира подобни идеи и да ги реализира - първоначално като пилотен проект на мястото, където е основана Hausengel в Хескем. С подкрепата на община Ебсдорфергрунд възникна генерационния парк с достъпни къщи за възрастни хора, както и няколко еднофамилни къщи за млади семейства с различни инфраструктурни съоръжения като кафене за възрастни, център за дневни грижи, място за срещи с място за събития и наподобяваща парк външна зона в средата на съоръжението за игра и престой.

Съоръжението е отговорност на Hausengel Immobilien GmbH & Co. KG и е частично наето или продадено на възрастни хора и млади семейства. Това създава модерна форма на съвместно съществуване между млади и стари.