<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Академия „Хаусенгел“

Гъвкаво учене чрез иновативни и адаптирани дистанционни курсове

Документ за сертифициране

За отговорно и достойно обгрижване и обслужване обучението на социалните асистенти е един от централните критерии. За да изпълним изискването за единен висок стандарт за качество, се заехме сами с обучението и усъвършенстването на нашите европейски кадри в сферата на обгрижването и обслужването и основахме собствен носител на образователен материал – академия „Хаусенгел“.

Особеното в случая е, че нашата академия е достъпна за всички и всеки заинтересован може да се образова. Вие печелите от над 17 години опит с над 10 000 обучени участници!

флагове на страните в „Хаусенгел“

Интензивно обучение

Всички франчайзополучатели на „Хаусенгел“ се обучават интензивно по темите, свързани с обгрижването и обслужването. Освен това академията предлага търговски познания. Курсовете се провеждат както на полски, така и на унгарски, литовски, хърватски, български, румънски и немски език.

От основаването си академия „Хаусенгел“ вече е обучила повече от 10 000 франчайзополучатели. От 2017 г. нашите социални асистенти имат възможност да провеждат всички курсове чрез гъвкава програма за електронно обучение.  Иновативно учене с таблет, смартфон или нетбук е възможно също и на път или в родината.

Освен това всички заинтересовани може да завършат курса „Сертифициран социален асистент в домашна среда“ (съобразен със съдържанието на §53с от Социалния кодекс ХІ), както и „Грижи в домашна среда“ съгласно § 45b от Социалния кодекс ХІ.

електронно обучение с „Хаусенгел“
Академия със сертифицирано качество
»Ние сме единствените единствената образователна институция в бранша, сертифицирана съгласно Наредбата за акредитация и регистрация на Федералната агенция по труда«
Юлиане Бол, член на ръководството
Участници в курсовете на „Хаусенгел“

Единен стандарт за качество

С основаване на академията „Хаусенгел“ си поставихме за цел да създадем повече конкуренция, прозрачност и подобрено качество в обучението на социални асистенти и санитари. Затова обучението е задължително, тоест никой не може да стане франчайзополучател на „Хаусенгел“, без да е участвал преди това в програмата ни за обучение.

Благодарение на последователно обучение нашите социални асистенти можем да гарантираме на всички нуждаещи се от грижи и на техните семейства единен висок стандарт за качество в обслужването и обгрижването от социалните асистенти на „Хаусенгел“.

По този начин се разграничаваме ясно от други, които предлагат услуги по обгрижване.

И в международните си клонове поддържаме високия си стандарт за качество, който се гарантира чрез сътрудничество с много прочути школи за грижи за нуждаещи се и езикови школи.

Сертифициране

Сертифицирането на академия „Хаусенгел“ съгласно Наредбата за акредитация и регистрация на Федералната агенция по труда показва, че това е не само обявена цел, а прилагана практика. От основаването на академията спазваме успешно зададените директиви и сертифицирането си съгласно НАР и DIN ISO 9001. Имате въпроси към предложенията на нашата академия „Хаусенгел“? Тогава ни попитайте. Ние сме на Ваше разположение по телефона или лично!

Сертифициране съгласно Наредбата за акредитация и регистрация