<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Базисно обучение на нашите социални асистенти

Базисното ни обучение включва два модула, в които се предоставят основни знания по темите обгрижване, обслужване, човешка анатомия и домакинство, както и търговски познания. То е задължително за всички социални асистенти на „Хаусенгел“. Преди да поема заявки, всеки социален асистент на „Хаусенгел“ е задължен да премине обучението. Там ще получи от една страна търговски, а от друга страна специални знания, свързани с грижите. След успешно положен изпит участникът получава сертификат.

Нашите самостоятелни социални асистенти разполагат като учебен материал наред с издадения от нас учебник за обучение с голям брой документи и учебни филми с практически съвети. Всички тези материали могат да се преглеждат и обработват многократно във вътрешния отдел за електронно обучение на страницата ни. Също така всички учебници на „Хаусенгел“ могат да бъдат свалени на много езици.

Усъвършенстване: Сертифициран социален асистент в домашна среда

Усъвършенстване: Сертифициран социален асистент в домашна среда

Това уникално обучение включва 23 модула с около 230 урока, в които се поднасят основни знания по всички важни теми, свързани с обгрижването и обслужването в домашна среда.

Целта на обучението е да даде възможност на социални асистенти чрез квалификацията си да работят в тясно сътрудничество и да обсъждат компетентно със социални екипи, за да съхранят качеството на живот на обгрижвания, доколкото това е възможно.

Тъй като при домашното обгрижване често е необходима мултипрофесионална грижа, сътрудничеството и правилната комуникация между отделните специалисти е важна градивна единица.

Три кръга: екипна работа, комуникация, опит
Сътрудничество с медицинско издателство „Шпрингер“
Лого на „Шпрингер Пфлеге“

Сътрудничество с медицинско издателство „Шпрингер“

Обучението е подготвено в сътрудничество с „Шпрингер Пфлеге“. „Шпрингер Пфлеге“ е марка на реномираното медицинско издание „Шпрингер“ от Берлин – научно издателство с богати традиции, водещо в международен план, работещо от 1842 г. Нашето обучение налага нов стандарт за качество на обгрижването на нуждаещи се в цялата страна и е ориентирано към заинтересовани от усъвършенстване, които искат да извършват в амбулаторна, респ. домашна среда услуги, свързани с обгрижване и основно обслужване.

Усъвършенстване на базата на електронно обучение на 8 езика

Усъвършенстване на базата на електронно обучение на 8 езика

Нашият сертифициран курс е първото усъвършенстване на базата на електронно обучение в бранша. Освен за социални асистенти от Източна Европа то ще представлява интерес и за лицата, които се грижат частно или безвъзмездно за роднини, съседи и други нуждаещи се от грижи лица в домовете им.

флагове на страните от „Хаусенгел“

Курсът е насочен също към опитни санитари, които искат да опреснят и разширят знанията си с този учебен материал. Той е наличен на много европейски езици и включва множество теми от обгрижването и обслужването, които надхвърлят обучението за помощник-асистент съгласно §53с от Социалния кодекс ХІ! Ние се радваме на всеки участник!

Квалификация с бъдеще благодарение на сертификат от Търговско-промишлената камара

Споделен опит от наши участници

Доволни клиенти са най-добрата ни препоръка. Същото ваши за участниците в нашето електронно обучение за усъвършенстване. Затова ние попитахме!

Електронното обучение се обсъжда с много противоречиви мнения в научната общност и не е подходящо за всички сфери. За усъвършенстване на нашите социални асистенти в домашна среда концепцията се оказа изключително ефективна форма на обучение. Може да бъде много гъвкава и при нужда може да се учи без обвързване с време и място. Наученото може да бъде приложено на практика веднага.

Всички предимства на обучението с един поглед

Десетте най-големи плюса на нашето обучение

 1. Може да завършите обучението със своето темпо на учене при свободно разпределяне на времето.
 2. Учебните материали от електронния курс могат да бъдат отворени на всички крайни устройства като РС, лаптоп, таблет или смартфон.
 3. Дидактичната концепция е базирана на случаи, подготвеното съдържание е годно за прилагане на практика и представено в кратки уроци.
 4. Електронното обучение се предлага на осем езика.
 5. Обучението може да завърши с международно признат сертификат от Търговско-промишлената камара.
 1. Интересен и разнообразен медиен микс от демонстративно видео, лекции на специалисти, компактни карти и още много.
 2. Допълнителна работна тетрадка за разработване на примерни случаи и задачи за практически упражнения.
 3. И след завършване на курса може да извиквате всички съдържания онлайн за опресняване на знанията си.
 4. След завършване всеки участник получава сертификат от държавно признатата и сертифицирана съгласно разпоредбите на Наредбата за акредитация и регистрация академия „Хаусенгел“.
 5. Лично проследяване по време на целия курс от академия „Хаусенгел“.

 

Преглед на нашите учебни модули

Преглед на нашите учебни модули

 • Организация на свободното време
 • Движение
 • Болка
 • Паркинсон
 • Първа помощ в спешни случаи
 • Теми табу в обгрижването и обслужването
 • Поглед към ежедневието
 • Обгрижване и обслужване. Тънка разлика
 • Правна основа
 • Комуникация и взаимодействие
 • Хранене и домакинство
 • Хигиена
 • Грижи за тялото и здраве
 • Изхождане
 • Облекло
 • Душевни болести: акцент върху депресия
 • Придружаване в смъртта
 • Сърдечно-съдови заболявания
 • Удар
 • Психични ограничения
 • Захарен диабет
 • Множествена склероза
 • Деменция