<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Нашите услуги

Социален асистент измерва кръвното налягане на възрастна дама

Пълна подкрепа от „Хаусенгел“ „изцяло обгрижени“

Всеки наш договорен партньор получава информация и разяснения за всички правни изисквания, за всяка точка от договора и за всички необходими стъпки. Не използваме вратички в закона и слогани, които нямат покритие в действителността. Прозрачността е много важна за нас и същото важи за комфорта на всички лица, които участват в процеса на обгрижване. Нашето мото „изцяло обгрижени“ се отнася не само до нуждаещите се от грижи, а и до нашите социални асистенти, които трябва да се чувстват преди всичко сигурни в съвместната си работа с „Хаусенгел“.

Социалните асистенти, работещи с нас, стават наши франчайзополучатели, тоест те са самостоятелни и за целта имат регистрирана дейност в Германия. Социалните асистенти на „Хаусенгел“ могат да се чувстват изцяло обгрижвани. Първата консултация е напълно необвързваща и безплатна. Подробна консултация от личен консултант Ви гарантира сигурност в поръчката. Нашите социални асистенти могат да се свържат с нас денонощно на специална гореща линия за спешни случаи. Ако социален асистент се нуждае от помощ, „Хаусенгел“ ще му помогне! Ако възникнат проблеми по време на Вашата поръчка, ще помогнем веднага.

Самостоятелен социален асистент вдига палец

Самостоятелност и независимост

Най-много държим на самостоятелността и самоопределянето на социалните асистенти. Затова работим със самостоятелни социални асистенти, които упражняват дейността си в Германия въз основа на регистрация. Самостоятелността им дава възможност да запълват работния си календар според своите нужди и възможности. Благодарение на тази свобода можете да разпределяте времето си свободно. Вие ще си бъдете шеф. Няма да имате началници. Когато сключите договор за франчайз или за услуга, печелите равноправен партньор и ще се отнасят с Вас като с партньор.

Така ще бъдете по-гъвкави и много по-атрактивни за потенциални възложители. Самостоятелните социални асистенти по правило са по-уверени и получават по-голямо признание и повече уважение от Възложителя. Има и финансови причини. Като самостоятелно извършващо дейност лице, може да печелите повече.

Социален асистент и възрастна жена се смеят заедно

Свобода на избор на поръчки – свободата на избор на социалните асистенти

Самостоятелността означава и че социалните асистенти решават сами дали да поемат съответните поръчки и могат да преговарят за тях. Преди да Ви предложим поръчка, ще опознаем Вас и Вашите предпочитания и на база на тези знания ще съобразим представените оферти за поръчки. Социалните асистенти решават коя поръчка и при какви условия желаят да поемат. Естествено, те могат да договарят ставките свободно.

Колкото по-висока е професионалната квалификация и колкото по-добро е владеенето на езика, толкова по-висока ставка може да поиска социалният асистент. Затова нашата собствена обучаваща институция – академия „Хаусенгел“, подпомага обучението и усъвършенстването на социалните асистенти..

Обемът задачи в една поръчка винаги се определя точно във Вашия договор за услуга. Ще изпълнявате договорените услуги по своя преценка и организация на работата. Изпълнителят не е задължен да изпълнява нареждания от Възложителя и може да решава свободно за изпълнението на поръчката. Самостоятелната организация и изпълнение на поръчките е признак за независимост.

Поемане на бюрократичните разходи

Социален асистент, франчайзополучател на франчайз системата „Хаусенгел“, не трябва да се грижи сам за неща като регистриране на дейност или издаване на фактури – ние ще го свършим вместо Вас. Всички социални асистенти в „Хаусенгел“ по принцип са регистрирани в занаятчийски камери, данъчни служби, респективно регистри на населението. Като франчайзодател подаваме от името на социалния асистент молба за регистриране на дейност в Занаятчийската камара. Ние се обръщаме към компетентната данъчна служба, която ще даде нов данъчен номер на Вашата фирма. Данъчният номер следва да се посочва само във фактури, издадени от Ваше име. Ние поемаме вместо Вас цялото счетоводство и фактуриране, както и кореспонденцията с всички германски институции. След приключване на сътрудничеството подаваме съответната молба за прекратяване на регистрацията в Занаятчийската камара.

Възрастен и социален асистент

Застраховане в Германия и родината

За времето, през което работят в Германия, всички социални асистенти разполагат с обширна застрахователна защита. Франчайз пакетът включва следните застраховки:

  • Частна здравна застраховка – покрива спешни случаи и лечение на остри заболявания (напр. зъбобол, счупване на кости), но без хронични заболявания и профилактика
  • Застраховка „Гражданска отговорност“ за дейността – осигурява Ви най-вече против имуществени щети, възникнали като последица от вреди вследствие на смърт, телесна повреда или увреждане на здравето или вещни щети. Застраховката има собствено участие от 100 евро
  • ПАЗОБ-застраховка – Професионална асоциация за здравно обслужване и благополучие, накратко ПАЗОБ е законова застраховка срещу злополуки за Вас като социален асистент. В случай на причиняване на щета ПАЗОБ осигурява оптимално медицинско лечение, както и подобаващо обезщетение и се грижи за това да може да участвате отново в професионалния и обществен живот

Факултативно може да Ви консултираме по темата за застраховките във Вашата родина. Ако имате въпроси към допълнително предлаганите застраховки, обърнете се към личния си консултант, който ще Ви помогне с удоволствие.

Легалност

Нашата франчайз система, разбира се, е напълно легална форма на извършване на обслужващи услуги, чиято легалност е потвърдена правно.

Федералният социален съд постанови с решението си от 28 септември 2011 г. (дело номер В12 R 17/09 R), че регистрирането на така нареченото „24-часово обгрижване“ по принцип е правно възможно.

Легалността на франчайз системата на „Хаусенгел“ в „24-часовото обгрижване“ беше потвърдена от Върховния областен съд във Франкфурт през март 2014 г. В решението си (дело 1 Ws 179/13) ВОС се занимава интензивно с няколко признака и примера, които потвърждават самостоятелността на франчайзополучателите на „Хаусенгел“.

Фондация „Варентест“ – независима германска организация на потребителите с идеална цел, тества през 2017 г. 13 посреднически агенции за източноевропейски социални асистенти, работещи на територията на цялата страна.

„Хаусенгел“ успя да покаже видимо силните си страни при посредничество в намиране на персонал и организиране на обгрижването и в услугите около посредничеството (особено при подпомагането след това). Тестът доказа също, че „Хаусенгел“ печели точки с ясно и прозрачно съдържание на договорите и така предлага максимални предимства за социалните асистенти.

Денонощно свързване с лицата за контакти

Консултант на „Хаусенгел“

Ние разбираме социалните асистенти по-добре, защото някои от консултантите на „Хаусенгел“ също са натрупали опит в тази сфера и затова познават най-добрите решения в трудни ситуации. Понеже проблеми могат да възникнат по всяко време, нашият екип е на разположение от понеделник до петък от 8,30 ч. до 17,30 ч. В спешен случай нашите социални асистенти могат да се свържат с нас денонощно! Компетентната денонощна помощ е важна съставна част от сложната ни подкрепа, която дава на всички франчайзополучатели почти безграничното усещане за сигурност. Дали за дребни усложнения, или за по-големи проблеми, може да потърсите помощ от нас денонощно.

Какво да правим при спешен случай?

При спешен случай нашите социални асистенти могат да се свържат с нас и извън редовното работно време. Ние сме на тяхно разположение денонощно! Нашият спешен номер за полски социални асистенти е +49 151 565 178 07

Спешно обаждане

Най-добре съобразени поръчки

Преди да представим оферта на социален асистент, извършваме основен и подробен анализ на клиентските нужди на всички страни по договора.

При подбора на социален асистент за лицето, нуждаещо се от обгрижване, „Хаусенгел“ взема под внимание индивидуални желания на социалните асистенти по отношение на продължителност на поръчката, пол и здравословно състояние на лицето, нуждаещо се от обгрижване, място на поръчката, дори жилищни условия при потенциалния Възложител.

Затова социалните асистенти получават най-подходящите оферти, съобразени с тяхното владеене на езика, с професионалния опит и предпочитанията им. Договорa и всички прилежащи към него документи ще бъдат изпратени предварително по имейл за Ваше удобство.

Нашите консултанти проверяват внимателно всяко място на поръчка, за да Ви гарантират максимална точност на предадената информация. Ние предлагаме само проверени поръчки.

Дългогодишен опит

Можем да Ви предложим услугите си с най-високо качество благодарение на дългогодишния си опит. Концепцията „домашен ангел“ винаги е била и продължава да бъде много личен въпрос за нас. Основополагаща за създаването на фирмата беше личната ни история с обгрижване. Навсякъде при нас и след 14 години се усеща известна страст, изграждаща гените на фирмата, която се предава на всеки нов „член на семейството“.

От 2005 г. „Хаусенгел“ е мост между германски семейства на хора, нуждаещи се от грижи, и чуждестранни социални асистенти. Ние сме разработили собствен модел за сътрудничество, който е уникална концепция в сферата на обгрижването и гарантира максимални предимства за всяка участваща страна.

„Хаусенгел“ вече е наложена марка на пазара за социални асистенти, на която са се доверили хиляди. Като съчетаваме международни ресурси и знания, придобити от дългогодишен опит, ние налагаме нов европейски стандарт.

Сигурни доходи

Като самостоятелен социален асистент, ще подпишете договора за услуги директно с Възложителя, тоест с роднини на лицето, нуждаещо се от обгрижване. Възнаграждението ще Ви бъде изплащани директно от Възложителя в договорената форма. Социалният асистент получава договорената сума без удръжки. Всичко е прозрачно и честно. Във всеки момент имате достъп до всичките си документи, включително фактурите. Ние съхраняваме Вашите документи на сигурно място.

Предоставяме Ви съобразени оферти. Ако ангажиментът Ви приключи предсрочно, ще Ви потърсим възможно най-бързо друга такава оферта. Междувременно може да ползвате услугите ни с временно настаняване в къщата ни за гости в Хескем безплатно до получаването на нова поръчка.

Успехът в числа

Основаното през 2018 г. „Хаусенгел“ холдингово АД обединява всички дружества „Хаусенгел“ със съответните им услуги под един покрив. В междувременно почти 20 международни централи – сред тях 8 централи за предлагане на обгрижване в Германия,  групата „Хаусенгел“ има близо 260 служители. От основаването през 2005 г. сме посредничили на 80 000 семейства за намиране на квалифицирани социални асистенти на територията на цялата федерална република. Нашите консултанти ще Ви консултират на 10 езика.

  • Половината от всички социални асистенти, работещи с "Хаусенгел", са насочени към нас от доволен социален асистент, работещ с "Хаусенгел". 
  • 100% от семействата, с които работи „Хаусенгел“, имат интернет.
  • Годишен 10-процентен прираст на договорите с германски семейства при месечно съпоставяне.
  • Годишен 10-процентен ръст на броя новопривлечени социални асистенти при месечно съпоставяне.
Посланичка на „Хаусенгел“

Посланици на марката

За силата на „Хаусенгел“ свидетелстват не само числата, а преди всичко доволните социални асистенти. От самото начало директен личен контакт и близки взаимоотношения с нашите социални асистенти бяха основа за нашата семейна фирма. През годините изградихме и поддържахме добри отношения със своите партньори.

Понеже останахме верни на ценностите си, бързо създадохме множество ценни връзки и спечелихме много верни делови партньори, които споделят добрите си впечатления от „Хаусенгел“ в своята среда. Ентусиазмът им към професията и гордостта да бъдат част от тази марка ги превърнаха в наши посланици. Посланиците помагат на по-неопитните начинаещи. Те винаги са готови да помогнат на други социални асистенти със съвет и дело. Неизчерпаемата им страст е заразителна.

Ние ценим такива ангажирани социални асистенти и им го показваме. Те могат да се възползват с предимство от предложенията ни за обучение. Държим много на мнението им по всички теми, свързани с дейността, защото знаем, че те обичат „Хаусенгел“.

Посланиците на нашата марка се канят и на нашите събития и стават наши приятели. Най-много се гордеем с препоръките от посланици. Препоръките са най-висок знак на доверие.

Система за препоръчване и премии за препоръки

Знаете ли, че половината от всички социални асистенти, работещи с „Хаусенгел“, са ни потърсили по препоръка на доволен социален асистент от „Хаусенгел“? В сферата на обгрижването доверието е неимоверно важно. Затова се радваме още повече, че нашите франчайзополучатели ни препоръчват на други. Ние награждаваме подобаващо препоръчващите ни за успешна препоръка.

За всяка успешна препоръка на социален асистент изплащаме премия за препоръка от 100 € нето при минимален срок на договора 3 месеца. Ако в кръга от свои приятели и познати познавате някого, който търси работа като социален асистент в Германия, препоръчайте ни и получете премия за препоръка!

Личният Ви консултант ще отговори на въпросите Ви по тази тема.

Социалните асистенти препоръчват „Хаусенгел“

Ако сте доволни от нас, моля, препоръчайте ни на другите и получете бонус в размер на 200 евро за Вашата препоръка!

Осигурете си премията сега!