Schliessen
Schliessen

Развивате самостоятелна дейност в Германия? Не забравяйте да платите данъците си в германската данъчна служба!

Всички болногледачи, които работят с Хаусенгел, развиват самостоятелна дейност в Германия. Служителите на Хаусенгел подпомагат всички франчайзполучатели при всички административни формалности, т.е. и при подаването на данъчна декларация в германската данъчна служба. През първото тримесечие на новата година предприемачите получават от нас данъчен въпросник с няколко полета , който трябва да бъде попълнен и върнат в нашия офис по пощата или по електронна поща. За останалото се грижат служителите на Хаусенгел! Франчайзполучателите имат срок до края на календарната година, т.е. до 31.12.2023 г., да уредят сметките си с германската данъчна служба.

Освен независимостта и свободата при вземане на решения, предимствата на самостоятелната заетост включват и високите данъчни облекчения за предприемачите в Германия. През 2022 г. тя възлиза на 10 347 евро. Поради това за много от работещите в Германия лица, полагащи грижи, не възникват данъчни разходи, тъй като доходът им е под необлагаемата сума. Въпреки това всички, които през 2022 г. са извършвали стопанска дейност в Германия, трябва да подадат данъчна декларация, независимо от доходите си. .

Всеки, който превиши необлагаемата сума, ще бъде обложен с данък. В този случай служителите на Хаусенгел ще се свържат с определения франчайзополучател и ще обсъдят следващите стъпки за плащане на данъка.