Schliessen
Schliessen

Какво ниво на немски език се изисква от болногледача?

Обгрижването на възрастни хора в Германия напоследък се превърна в популярна и доходоносна работа за хората, които искат да работят в чужбина. За същата работа като в Полша те могат да печелят в евро, което означава няколко пъти по-висока заплата, отколкото в Полша. Това е трудна професия, която изисква много съпричастност, търпение и разбиране, но и добро психическо и физическо състояние. Болногледачите помагат на възрастните, зависими и често болни хора да се справят с ежедневието си. В зависимост от нуждите на пациента, задачите на полагащия грижи са различни.

 Едно от изискванията за работа като болногледач е владеене на немски език.

Какво ниво на немски език се изисква от болногледача?

Обгрижването на възрастни хора в Германия напоследък се превърна в популярна и доходоносна работа за хората, които искат да работят в чужбина. За същата работа като в Полша те могат да печелят в евро, което означава няколко пъти по-висока заплата, отколкото в Полша. Това е трудна професия, която изисква много съпричастност, търпение и разбиране, но и добро психическо и физическо състояние. Болногледачите помагат на възрастните, зависими и често болни хора да се справят с ежедневието си. В зависимост от нуждите на пациента, задачите на полагащия грижи са различни.

 Едно от изискванията за работа като болногледач е владеене на немски език.

Защо е важно да владеете немски, когато работите в сферата на обгрижването?

Всеки работен престой в чужбина повдига въпроси: Ще се справя ли там? Ще мога ли да общувам? Дали някой няма да ме измами? Владеенето на чужд език намалява стреса ни, дава ни повече самочувствие, по-голямо чувство за сигурност, независимост и самостоятелност. То позволява на болногледачите да общуват свободно с хората, за които се грижат и с техните семейства, което укрепва доверието и взаимоотношенията между тях. В крайна сметка полагащите грижи носят голяма отговорност за живота, здравето и безопасността на тези, за които се грижат. С добри познания по немски, те могат сами да решават всякакви проблеми, да помолят за помощ или да помогнат на клиента, ако е необходимо. Много често болногледачите използват медицинско обслужване в отделни случаи. Затова си струва да имате някои умения, за да можете да се справите и с тези ситуации.  Хората с комуникативни познания по немски език често имат по-добри шансове за доходна и по-добре платена работа. Hausengel Akademie от години популяризира свои собствени безплатни образователни програми и насърчава своите франчайзполучатели да развиват и разширяват своите компетенции и професионални умения. Ние знаем, че добре квалифицираният болногледач означава не само качествена грижа, но и по-добри условия и възможности за самия болногледач. И двете страни печелят от това.

Немски език – езиково класифициране

Независимо от задълженията на болногледача, той трябва да може да общува на немски. За предпочитане поне на ниво B1.

Най-разпространената класификация на езиковите умения е Общата европейска езикова рамка, която прави разлика между следните нива:

A1- Елементарна езикова употреба

 • Може да разбира и използва познати, ежедневни изрази и много основни фрази, насочени към задоволяване на конкретни нужди.
 • Може да представя себе си и другите и да задава въпроси на други хора за тях – напр. къде живеят, какви хора познават или какви неща имат - и може да отговоря на въпроси от този род.
 • Може да общува по прост начин, при условие че другият говори бавно, ясно и е готов да помогне.

A2 - Елементарна езикова употреба

 • Може да разбира изречения и често използвани изрази, свързани с области от най-непосредствено значение (напр. информация за лице, семейство, пазаруване, работа и близък район).
 • Може да общува в ежедневни, рутинни ситуации, изискващи прост и директен обмен на информация по познати и рутинни въпроси.
 • Може да опише с прости думи своя произход и образование, непосредствена среда и неща, свързани с непосредствени нужди. 

B1 - Самостоятелна езикова употреба

 • Може да разбере основните неща от ясен говор по познати въпроси, свързани с работа, училище, свободно време и т.н.
 • Може да се справи с повечето ситуации, които биха възникнали при пътуване в район, където се говори езикът. Може да се изразява просто и свързано по познати теми и теми от личен интерес.
 • Може да докладва за преживявания и събития, да описва мечти, надежди и цели и да дава кратки обоснования или обяснения за планове и възгледи.

B2 - Самостоятелна езикова употреба

 • Може да разбира основните идеи на сложни текстове по конкретни и абстрактни теми; също така разбира технически дискусии в собствената си специална област.
 • Може да общува толкова спонтанно и свободно, че да е лесно възможен разговор със събеседници с майчин език, без големи усилия от двете страни.
 • Може да се изразява ясно и детайлно по широк спектър от теми, да обяснява гледна точка по актуален въпрос, изтъквайки предимства и недостатъци на различни възможности.

C1 - Компетентна езикова употреба

 • Може да разбира широк спектър от трудни, по-дълги текстове, включително с имплицитно значение.
 • Може да се изразява спонтанно и свободно, без често да се налага да търси явно думи. Може да използва езика ефективно и гъвкаво в социалния и професионалния живот или в обучение и следване.
 • Може да се изразява ясно, структурирано и подробно по сложни въпроси, като използва различни средства, уместни за свързване на текст.

C2 - Компетентна езикова употреба

 • Може да разбира с лекота практически всичко, което чете или чува.
 • Може да обобщава информация от различни писмени и устни източници, като дава мотиви и обяснения в последователно представяне.
 • Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно, като разчснява подпробно сложно ситуации.

Как се учи немски?

 •  Най-важните фактори при изучаването на чужд език са мотивацията и постоянството.
 • Агенциите предлагат на болногледачи възможността безплатно да подобрят езиковите си умения – заслужава си да се възползвате от това предложение! Hausengel предлага възстановяване на разходите за завършен курс по немски език до определена сума и безплатни уроци в езикова група във Facebook HAUSENGEL Практически уроци по Немски за социални асистенти.
 • В Интернет можете да намерите множество безплатни материали за изучаване на немски език.
 • Приложенията за мобилни телефони на немски език ни позволяват да учим навсякъде и по всяко време.
 • Езиковите курсове онлайн или на място са добър вариант за хора, които се нуждаят от наставничество и напътствия на учител.