Нашите услуги

Вие искате да станете домашен ангел? Ние сме на разположение!

Организационната отговорност, която един квалифициран и сертифициран франчайзополучател на Хаусенгел поема, за да осигури на един нуждаещ се от грижи нормален живот в собственото жилище, не може да се сравни с обикновената дейност на един домашен помощник. Квалификацията на франчайзополучателите позволява отговорното и самостоятелно поемане на дейностите за клиента. Това означава, че франчайзополучателите на Хаусенгел са толкова добре обучени, че могат самостоятелно да планират протичането на деня, както и да ангажират други доставчици на услуги или изпълнители, за да постигнат оптимално обгрижване и удовлетвореност у клиента. Преди поемане на дейността франчайзополучателят подписва договор за услуги по обгрижване със своя клиент, т.е. лицето, което ще бъде обгрижвано, както и с неговото семейство. В този договор се описват дейностите на франчайзополучателя на основата на предварително изготвен анализ на потребностите. Това дава възможност за едно прозрачно и сигурно за двете страни оформяне на договора.

Франчайзополучателите предлагат освен дейности по обгрижване още и домакински дейности, както и основни медицински услуги. В единични случаи на по-тежко обгрижване, както и на медицинско обгрижване или при предписано от лекар лечение може да е препоръчително привличането на извънболнична услуга по обгрижване. И в тези случаи франчайзополучателите са на разположение на своите клиенти.

Франчайзополучателите са ефективни доставчици на услуги. Те не са самостоятелни само в правния смисъл, както показа одида на предприятието, а са самостоятелни също така поради своята автономна дейност и представляват голямо предимство за своя клиент. Поради всички тези причини в рамките на одита на предприятието беше потвърдена независимостта на франчайзополучателите на Хаусенгел.