Нашата история – разказана от Дорис Венц

Първият домашен ангел беше полски служител по обгрижването на моя баща, сега ние предаваме опита и знанията на всички семейства, които са попаднали в ситуация, подобна на нашата, и се нуждаят от помощ.

По време на телефонния разговор ни беше обещана жена с добри познания по немски език срещу посредническата такса от 1.200,00 марки. На жената трябваше да плащаме по 1.000,00 марки месечно. С надеждата, че е намерил подходяща помощ, моят съпруг отпътува за Берлин – на 500 км от нас.

В търсене на надеждна помощ

 

На един паркинг и в голяма бързина се осъществи „предаването“ на посредническата такса и „приемането“ на обещаната госпожа. След като посредничката получи парите си, тя си тръгна и съпругът ми остана сам с госпожата. За съжаление той бързо установи, че познанията й по немски език съвсем не са добри. Тя едва разбираше и отговаряше и дума. За наша сметка госпожата се прибра в Полша на другия ден.

Следващата госпожа беше по-обещаваща в началото, но след няколко седмици се установи, че тя има проблем с алкохола. По този начин се провалиха много опити чрез обяви във вестника да намерим подходящ помощник.

Въпреки неуспешните опити не искахме да оставим моя баща в дом за възрастни хора. Моето желание беше да му дам възможността да прекара последните си години в познатата обстановка на дома, около своето семейство. Ежедневните дейности като например лягането вечер с помощта на майка ми, ми показваха колко е добре за него да бъде обгрижван у дома. Двамата спокойно завършваха деня си и заспиваха. С много спокойствие, търпение и думи на доверие понякога успокоявах баща си през нощта, когато имаше пристъпи на страх. Едва когато се свързахме с една полска посредничка от Новогард, за нас нещата се промениха и получихме надеждна помощ.

Моят син, който следваше право, ми обясни, че е против това, да наемем жената нелегално.

Затова той започна да търси възможност да я наемем легално в Германия. След като той намери начинът и ние регистрирахме нашата помощничка от Полша, успяхме да осъществим добра подкрепа и обгрижване за моя баща.

След това последваха запитвания от семейства, които също имаха нужда от подкрепа и търсеха подходящи помощници. Ние им помогнахме и така се появи компанията Хаусенгел Услуги по обгрижване ООД.

Doris WenzDoris Wenz