Философия

Човечност, съчувствие, уважение, любов към ближния, готовност за помощ, съпричастност и ефективност.
Тези принципи и цели представляват идейната основа на нашата работа и формулират основните насоки при нашата ежедневна дейност.

„Обгрижването на хора със специални потребности в Германия и прилагането на принципа "извънболнична вместо стационарна грижа" е едно от най-големите предизвикателства за нашето общество. Грижа и обслужване в собственото жилище с помощта на надеждни, опитни и квалифицирани помощници от Европа е решението на проблема. Целта ни е да осигурим на нуждаещите се от грижа обслужването, от което те имат нужда, като продължат да живеят в познатата им обстановка. Ние сме на разположение, говорете с нас.“

Хуаснегел Услуги по обгрижване ООД е немско семейно предприятие със седалище в Ебсдорфергрунд-Хескем в центъра на Хесен. За нас е важно всички кадри по обгрижването на Хаусенгел в Германия да са регстрирани и да разполагат с немска здравна застраховка, както и застраховка по гражданска отговорност. Това ние можем да Ви гарантираме.


Символ за сваляне