Академията Хаусенгел

От познати разбрахме, че е възможно, да се поканят помощници за домакинството от Полша.

Повече от 5.000 обучени франчайзополучатели от основаването на академията Хаусенгел!

Това е абсолютна новост
при денонощното обгрижване,

тъй като никое друго предприятие в бранша не предлага собствено обучение,
одобрено според директивите на Националната агенция по заетост.

Освен това, нашите франчайзополучатели имат възможността да подобрят познанията си по немски език в своята родина. На различни места в Полша заинтересувани франчайзополучатели получават безплатен курс по немски език, воден от държавно признати преподаватели по езика.

Сертифицирането на академията Хаусенгел според директивите на Националната агенция по заетостта показва, че това не е само заявена цел, а самата практика.