Schliessen
Schliessen

Препоръчайте ни!

Ние ще Ви се реваншираме с премия.

За всяка успешна препоръка на човек, нуждаещ се от грижи или лице, полагащо грижи, ние плащаме премия за препоръка в размер на 200 евро нето при минимален срок на договора от 90 дни.
Ще преведем сумата по посочената банкова сметка след достигане на минималния срок на договора. Моля, разберете, че ваучерът не може да бъде осребрен със задна дата, а само ако лицето, което сте препоръчали, все още не е клиент или франчайзополучател на Hausengel.

Моля, попълнете формуляра напълно. Всички полета, маркирани с *, са задължителни
Данни за контакт на препоръчаното лице
Предоставено от:
Обслужваща банка за превод на премията