Правни условия

Прозрачността е важна за нас. За да нямате и правни грижи, тук искаме да Ви представим по-отблизо не само нашата франчайзинг концепция, но и да Ви дадем по-ясен поглед върху пазара.

Съдът във Франкфурт също потвърди законността на франчайзинг системата Хаусенгел.

Прозрачност на пазара 

Командировка

 

От 2004 година съществува свобода на предлагане на услугите за източноевропейците и по този начин съществува възможността чуждестранни фирми да изпращат своите служители временно в Германия, за да предлагат услуги тук. Командироването е налице, когато едно лице, което работи в своята държава-членка на ЕС- за сметка на работодател там, бива изпратено от него временно в Германия, за да упражнява тук дейност отново за сметка на същия работодател. Последствието от една легална командировка е, че правните разпоредби на изпращащата държава, т.е. държавата, където се намира седалището на работодателя, се прилагат и в новата държава. Независимо от това важащите в Германия задължителни норми за охрана на труда трябва да бъдат спазвани, като например наредбата за работно време, за минимален отпуск или за сигурността на работното място. Освен това, минималната заплата, валидна от 1-ви януари, 2015 година в размер на 8.50 евро на час, също трябва да бъде изплащана.

Информация за командировките