Нашите 10 мерки за защита срещу Корона вирус COVID -19

За нормално съжителство между социалните работници и техните приемни семейства

 1. Можем да подкрепим нашите болногледачи в организацията на директен и безопасен транспорт  от врата до врата, т.е. от България директно до мястото на назначение в Германия, при стриктното спазване на всички законни мерки за безопасност и хигиена.
 2. Можем да подкрепим нашите социални работници в регистрацията и провеждането на ваксинация в Германия, като по този начин допринасяме за още по-голяма безопасност при изпълнение на договора.

 3. В съответствие със строгите законни изисквания, социалните асистенти от фирма „Хаусенгел“, прилагат всички хигиенни и защитни мерки, разработени и включени в нашата франчайз система, както и от нашия обучен медицински персонал.

 4. Те получават редовно актуализирана информация на техните родни езици, включително и на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПО СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

 • Изисквания за влизане в Германия и условията за карантина
 • Начин на поведение и хигиенни мерки за защита срещу вирусни инфекции
 • Правилно използване на защитните маски
 • Поведение в ежедневните грижи
 • Поведение в случай на съмнение
 • Общи правни разпоредби и препоръки
 • Актуална информация от Института „Робърт Кох“,здравното и външното министерства на ФР Германия,нашите професионални асоциации, както и от Световната здравна организация
 1. Още преди да тръгне за Германия, на всеки болногледач е раздадена маска за многократна употреба от  фирмата „Хаусенгел“. Пристигането и заминаването при фамилиите се извършва при стриктно спазване на законовите разпоредби и изисквания за поведение и хигиена.
 2. Други допълнителни мерки, като напр. провеждането на PCR тест в родината преди заминаването, могат да бъдат договорени предварително.

 3. Ако се случи нещо непредвидено, ние сме на разположение 24/7 по телефона за нашите франчайзполучатели и за нуждаещите се семейства. Нашите болногледачи, могат да използват и специално създадената услуга чрез WhatsApp или да се свържат с нас по Vyber.
 4. При желание от страна на семействата, служителите от фирма   „Хаусенгел“ могат да помогнат в комуникацията със здравните власти,  местните органи и с други институции.
 5. Всички социални асистенти на фирма „Хаусенгел“ имат здравна осигуровка, която също покрива и евентуалните разходи, породени от заразяването с вируса SARS COVID 19.

 6. Фирма „Хасенгел“ с радост ще съдейства при писменото изготвяне на споразумения между двете страни, в случай, че фамилиите желаят въвеждането на допълнителни мерки и концепции при ежедневната работа в  семействата. 

Актуално за Coronavirus
Актуална информация за социални асистенти
Допълнителна информация

От 30.05.2021 г. има облекчения в разпоредбата за влизане в Германия за пътуващите от България

От 30.05. България вече не се счита като рисков регион. За пътуващи, които 10 дни преди пътуването са пребивавали само в България, по сухопътен или железопътен транспорт към Германия отпадат...

Ваксинация срещу Kорона - вируса за лицата, полагащи грижи

Bъзрастните хора и лицата с придружаващи заболявания, понастоящем се ваксинират с предимство, тъй като те принадлежат към високорисковата група по отношение на инфекциите с Корона вируса и се нуждаят...

Важна информация! България е категоризирана от 21 март 2021 като високорисков регион за Германия!

От 21 март 2021г. България е категоризирана като високорисков регион, който е определен като регион с висока честота на заразяване и като регион с мутации на вируса . Пандемията продължава. В България...

Merkblatt und Aussteigekarte im Zusammenhang mit dem Coronavirus


Правила за влизане в Германия във връзка с пандемията от Коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19

Информация към: 26 януари 2021 г.

За всички пристигащи в Германия, е задължително да спазят следните изисквания: предварителна онлайн–регистрация, медицински документ за направен PCR Тест за Корона вируса, както и спазването на съответните карантинни разпоредби на отделните федерални провинции.

 • Ако влизате във Федерална република Германия от чужбина по суша, море или по въздушен път, и сте били в рискова зона през последните 10 дни преди пътуването си, трябва да имате документ, който удостоверява, че не сте заразен с Корона вирус. Тестът трябва да бъде направен не по-рано  от  48 часа преди заминаването Ви. В рамките на 10 дни след влизането Ви в страната, ако бъде изискан от Вас, Вие сте длъжни да го представите пред компетентните органи. Разбира се, това може да бъде и тест, който вече сте направили преди заминаването си (не по-рано от последните 48 часа, преди влизането Ви). Доказателството е медицински сертификат или резултат от изследване за липса на инфекция с Корона вируса SARS-CoV-2.
 • За рискова зона се смята държава или регион, извън границите на Федерална република Германия, в която съществува повишен риск от заразяване с инфекцията на Корона вируса SARS-CoV-2. Институтът „Робърт Кох“ ежедневно актуализира списък на рисковите области. За повече информация, натиснете тук: https://www. rki. de/covid-19-risikogebiete

 • Горепосоченото задължение за негативен резултат от теста, се прилага въз основа на разпоредбите на националното  законодателство в съответствие с Раздел 32, ал. 1 във връзка с Раздел 30, §1, ал. 2 от  Закона за защита на инфекциите. Нарушенията могат да бъдат разглеждани като административни нарушения и могат да се съблюдават с глоби до 25 000 Евро.

 • Също така сте задължени да съобщите адреса си на пребиваване във Федералната република на местния здравен орган, който отговаря за Вас. Преди да преминете границата, трябва да се регистрирате на уеб-страницата: www.einreiseanmeldung.de  и да носите  потвърждението със себе си на хартиен носител. Регистрацията се проверява от Вашия превозвач  и, ако е необходимо, допълнително от Федералната полиция като част от  засиления контрол за влизане. Освен това, при влизане по суша, Федералната полиция извършва и нормалните паспортни и митнически проверки. Ако имате затруднения, ние с удоволствие ще Ви помогнем при попълването на онлайн регистрацията Ви.

От 30 май 2021 г. България вече не се счита за рисков регион.

 • Ако пътувате  от област с особено висок риск от заразяване с Корона вирус SARS-CoV-2,  тестването е абсолютно задължително преди заминаването Ви. Провеждането на теста след влизане вече не е възможно, тъй като трябва да представите неговите резултати на влизане  в страната, при поискване от компетентните органи или от служителите на граничния контрол. Когато се използва транспортна фирма (автобус, самолет, влак и др.) трябва да представите доказателство за направен тест преди  да отпътувате. За области с особено висок риск се смятат тези, при които съществува повишен риск от заразяване,  поради разпространението на мутациите на вируса или поради особено високия брой на заболелите. Тези области също се публикуват на интернет страницата на института „Робърт Кох" и също се актуализират редовно.
 • Влизането  в Германия, от  т.нар. региони с мутации на вируса, понастоящем е строго ограничено. Но за Вас, лицата, полагащи грижи , като системно важна професионална група, все още е възможно влизането в Германия при спазването на строги условия.  И в  тези случаи, трябва да имате отрицателен резултат от PCR тест преди заминаването Ви. Удостоверението за направена онлайн регистрация, както и доказателство за естеството и продължителността на дейността в Германия, също трябва да бъдат представени (в този случай представянето на договора за услуги между болногледача и клиента е достатъчно (Dienstleistungsvertrag oder Pendlerbescheinigung)). От 17-ти февруари 2021 г. от 0:00 часа, работници и служители, които са класифицирани като системно важни, се нуждаят от официално потвърждение от областната администрация в седалището на работодателя, за да продължат да влизат безпроблемно в страната.  Скоро ще Ви предоставим по-подробна информация по тази тема. Като региони с висока честота на заразяване или с мутации на вируса, до сега са  обявени Чехия, Словакия и австрийската  провинция -Тирол. Понастоящем  преминаването през Австрия без престой (транзит) е възможно без ограничения. Очакват се обаче закъснения по границите.
 • Всички задължения за провеждането на тестове и правилата за карантина се определят спрямо законодателството на различните провинции в Германия. В тази връзка, Ви молим преди да тръгнете на път, да се запознаете с правилата за карантиниране на страницата на съответната федерална провинция в интернет. В повечето случаи сте освободени от изискването за карантина, тъй като влизате с отрицателен тест, който е проведен не по-рано от 48 часа преди пристигането Ви.
 • В случай, че имате отрицателен резултат от PCR теста, но получите типичните симптоми на инфекция с Корона вирус  SARS-CoV-2, в рамките на 14 дни след пристигането Ви (напр. проблем с дишането, нова кашлица, повишена температура или загуба на вкус), Вие сте задължени незабавно да се свържете със здравната служба в района, където се намирате.

Информацията е актуална към  13.01.2021 г. Ситуцията е мното динамична и промени могат да  настъпят ежедневно. Молим Ви, запознайте се с местните разпоредби, както и с правилата на компетентната здравна служба преди да заминете. Молим Ви, също така да следите и актуалната информация на страниците на външните министерства на Германия или на Вашата страна, за да сте запознаете с най-новите  съвети за пътуване.

 

Официален източник: Федерално министерство на здравеопазването на Германия

 

Какво трябва да знаете, преди да тръгнете на път

 

Поведенчески и хигиенни мерки за защита от вирусни инфекции

Понастоящем разпространението на Kорона вируса е изключително присъстващ в публичното пространство и бихме искали да повишим осведомеността по този въпрос. Според нас е важно да се действа разумно, пропорционално и адекватно на ситуацията.

Молим Ви да спазвате следните хигиенни правила за защита от вирусни инфекции (не само за Корона):

Мийте ръцете и пазете лицето си

Често вирусите се предават през ръцете (например при здрависване с ръце). След това патогените попадат в лигавиците, когато влязат в контакт с очите, носа и устата, в резултат на което вирусът   се разпространява в засегнатите зони. Затова честото и щателно измиване на ръцете предпазва срещу вирусни инфекции. Ръцете трябва да се измиват внимателно със сапун за около 30 секунди, дори между пръстите. Трябва също така да избягвате да допирате ръцете си върху лицето и да докосвате очите, носа и устата.

Хигиенично  кашляне  и кихане

Тъй като хигиената на ръцете е толкова важна за добрата защита от вируси, не трябва да се киха или кашля в ръката, а в лакътя. Когато кашляте и кихате, трябва също да държите дистанцията от други хора. Използваните носни кърпички трябва да се изхвърлят веднага и да почиствате ръцете си след това.

Обърнете внимание на симптомите и останете в къщи в случай на заболяване

Признаци за начално вирусно заболяване са внезапно нарастваща температура, общо непазположение, кашлица и мускулни болки. Ако се появят тези симптоми, трябва да се консултирате с лекар. За да опазим собственото си здраве и да не „натоварваме“ хората с вируси, грип или други вирусни заболявания, винаги трябва да се лекува у дома. По възможност трябва да се избягват тесни контакти или физически контакти с членове на семейството и други хора, за да ги предпазим от вирусна инфекция.

Проветрявайте редовно затворени помещения

За да се намали броят на вирусите в затворени помещения и да се предотврати изсъхването на устните и носните лигавици и да станат „по-податливи“, те трябва да се проветряват няколко пъти на ден в продължение на десет минути, така наречената шокова вентилация.

Предпазни мерки и профилактика срещу COVID-19

В това видео Ви показваме предпазни и превантивни мерки срещу корона вируса.

 

Указания за използване на защитни маски

-

От 27 април 2020г. изискването за носене на маски се прилага за обществения транспорт и магазините в цяла Германия. Ръчно направени маски , шал или кърпа, които да покриват уста и нос са достатъчни. Постоянното спазване на препоръчаните хигиенни правила все още е най-ефективната защита срещу възможна инфекция. Защитните маски могат да се използват като допълнителна мярка. Има различен тип защитни маски.

Ако посещавате обществени места (напр.при пазаруване, използване на обществен транспорт и др.), е задължително носенето на медицинска защита  (маски от типа FFP-2 или хирургична маска).

Правилното носене на защитна маска

Медицински уста-нос защитни маски (MMN), така наречените хирургични маски (OP):

Тези се използват предимно в областта на медицината, като лекарски кабинети, клиники или обгрижване. Те могат да предотвратят разпространението на капчици слюнка или дъх от носителя и служат предимно за защита на отсрещния човек (външна защита).

 Филтриращи полу маски (filtering face piece, FFP-маски):

Те се използват предимно в работни помещения, където има вредни вещества във въздуха. Маските предотвратяват вирусите и могат да предпазят носителя от инфекция (самозащита). При FFP- маските има три нива на защита. Световната здравна организация (WHO) и института Роберт Кох (RKI) препоръчват  за областта на медицината най-малко защитно ниво 2.

Уста – нос покритие (Community-Masken):

Тук става въпрос напр. за  ръчно направени маски от плат. Въпреки, че те не представляват доказана защитна функция за потребителя, те могат, подобно на хирургическите маски, да помогнат за намаляване   риска от заразяване на други хора чрез задържане на капчици (защита на другите).

Допълнителна информация за защитната функция на различни маски и преглед могат да бъдат намерени, напр. на интернет страницата на  Федералния институт за лекарства и медицински изделия: bfarm.de 

Правилното носене на защитна маска:

Една защитна маска е тогава ефективна, когато се носи правилно. Маската трябва да се слага в съответствие с инструкциите, приложени към нея. Следното трябва да се отбележи:

 • Само едно лице трябва да използва една и съща маска
 • Измийте добре ръцете си, преди да си сложите защитна маска (най-малко 20 до 30 секунди със сапун. Съвет: пеенето „Честит рожден ден на теб“ два пъти съответства на това време - стига да държите ръцете си под водата.)
 • Когато слагате маската, уверете се, че носът и устата са прикрити до брадичката и че маската е възможно най-стегната около краищата.
 • Избягвайте да докосвате и движите защитната маска, докато я носите.
 • Избягвайте да докосвате външната страна на защитната маска, когато я сваляте, тъй като това може да съдържа патогени. Хванете страничните раздели или шнурове и внимателно ги отстранете.
 • След като свалите маската си измийте добре ръцете

Примерни  указания  за слагане и  сваляне на защитно оборудване (RKI): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/PSA_Fachpersonal/Dokumente_Tab.html.


Съвети за поведение при ежедневна грижа

Хората, нуждаещи се от грижи, принадлежат към групата хора, които  изискват по-специални грижи. При възрастни хора, имунодефицитни хора и хора с хронични заболявания, инфекция с корона вируса може да доведе до тежка симптоматика. Следователно защитата на хората, нуждаещи се от грижи  е основен приоритет.Нашата информация за поведение  в ежедневните грижи трябва да Ви ориентира и да помогне за предотваряване на разпространението.

• Избягвайте при възможност и се въздържайте  от посещения при болни хора, нуждаещ се от грижи или ограничете посещенията си до абсолютен минимум. Попитайте се предварително дали посещението е наистина наложително и отменете всички планирани срещи.

• Ако това не може да се избегне: Уверете се, че всеки, който влезе в апартамента, спазва обичайните поведенчески и хигиенни мерки.

• Извършете необходимите покупки посредством  служба за доставки. Можете и сами да правите пазаруването. Не забравяйте, при предаване на покупките имайте възможно най-малко контакт с болния. Например, определете фиксирано място, където можете да оставите поръчките и да не влизате в апартамента. 

• Всички, които са свързани с нуждаещият се от грижи, не трябва да присъстват на публични събития. Ако посещавате обществени места (напр.при пазаруване, използване на обществен транспорт и др.), е задължително носенето на медицинска защита  (маски от типа FFP-2 или хирургична маска).

• Хората, нуждаещи се от грижи, роднини и болногледачи, трябва да се въздържат от използване на обществен транспорт.

• Запазете спокойствие и не позволявайте да възникне паника. Домашната ситуацията в   обгрижване Ви предлага   повече защита, отколкото ако сега се предприеме напускане и се използва обществен транспорт. Не препоръчвайте заминаване.

Така се държите правилно при съмнителни случаи

• Ако сте имали контакт със заразен човек, моля, свържете се незабавно по телефона с отговорното здравно управление - дори и да нямате симптоми. Можете да намерите отговорния здравен орган на уебсайта на Института „Робърт Кох“ в Германия https://tools.rki.de/PLZTool/ или тук за България https://www.mh.government.bg/bg/

•  В случай на симптоми или ако се върнете от засегнат регион, обадете се на Вашия лекар или се обадете на медицинския номер за спешна помощ в Германия на +49 116 117 или в България на +359 2 807 87 57. Дайте на Вашия лекар точна информация за симптомите, възможните контакти с болни хора или престоя в засегнатите страни.

• Избягвайте контакт с други хора.

• Тъй като може да отнеме до 14 дни след появата на първите симптоми на заболяването останете си или работете от дома, докато това не бъде изяснено.

И моля: Уведомете ни веднага като франчайздател за инфекция или съмнителен случай, така че и ние да реагираме съответно!

Актуална информация за социални асистенти

Как мога да се предпазя?

Подобно на грипа и други „обикновени“ настинки, може да се предпазите чрез обикновени мерки: кихане или кашлица в сгъвката на лакътя, редовно миене на ръцете, избягване на ръкостискания както и спазване на поне 1-2 метра дистанция от другите. ИНФОГРАФИКА „Предотвратяване на инфекции: 10-те най-важни съвета за хигиената“ на Федералната централа за здравна просвета (BZGA) б) Моля, ограничете до максимум социалните си контакти извън Вашите професионални ангажименти в сферата на гледането на възрастни и болни. По възможност ограничете своите контактите само до хора от Вашето семейно обкръжение.

Как мога да се предпазя?

Как да постъпя, ако се почувствам болен?

В момента се изисква особена предпазливост. Останете у дома, ако имате остри заболявания на дихателните пътища и незабавно информирайте семейството на човека, когото гледате. Това важи и за „обикновени“ настинки. Ако работното Ви място е било организирано с посредничество на агенция, моля, незабавно уведомете също така и агенцията.

Как да постъпя, ако се почувствам болен?

Как да постъпя, ако проявя симптоми като кашлица, драскане в гърлото, висока температура, хрема, евентуално също и стомашно разстройство?

 • Обадете се по телефона в лекарски кабинет. Ако не може да се свържете с Вашия домашен лекар/Вашата домашна лекарка, тогава се обадете на валидната за цялата Федерална република гореща линия за обслужване на пациенти на телефонен номер 116 117. В много региони са активирани и специални горещи линии за коронавирус.
 • Моля да информирате също така и агенцията, която е посредничила за работата ви или семейството на човека, когото/която гледате за Вашите симптоми. Агенцията/семейството може да ви подкрепи при наличие на езикови проблеми.
 • Нещо важно: В случай на спешност – като например остър недостиг на въздух - позвънете на 112. Грижите по гледането на пациента трябва да бъдат прекратени незабавно. Информирайте Вашата агенция или семейството на човека, за когото се грижите/когото гледате, те ще се погрижат за човек, който ще Ви замести в гледането.
Как да постъпя, ако проявя симптоми като кашлица, драскане в гърлото, висока температура, хрема, евентуално също и стомашно разстройство?

Как да постъпя, ако съм бил в контакт със заразен от COVID-19, но нямам симптоми?

 • Информирайте незабавно здравната служба по телефона. От там ще договорят с Вас по-нататъшните действия.
 • Здравната служба, която е компетентна за Вас, е обозначена на уеб страницата на института „Роберт Кох“ (RKI).
 • Ако сте пребивавали в рисков регион, идентифициран като такъв от института „Роберт Кох“ или ако сте били в особено засегнат регион в Германия трябва да избягвате ненужни контакти - дори и да нямате признаци на заболяване - и по възможност да си останете у дома. Можете да разберете кои региони са идентифицирани като рискови зони на уеб страницата на RKI.
 • Моля да информирате също така и агенцията, която е посредничила за работата ви или семейството на човека, когото/която гледате за Вашите симптоми. Агенцията/семейството може да ви подкрепи при наличие на езикови проблеми.
Как да постъпя, ако съм бил в контакт със заразен от COVID-19, но нямам симптоми?

Как да постъпя, ако открия коронавирусна инфекция, след като се завърна в родината си?

 • Спазвайте инструкциите, които са валидни за такива тези случаи във вашата родна страна.
 • Информирайте агенцията, която е посредничила за работата ви в Германия, съотв. семейството на човека, когото/която сте гледали в Германия за Вашето заболяване.
Как да постъпя, ако открия коронавирусна инфекция, след като се завърна в родината си?

Мога ли да се заразя от хората, за които се грижа?

 • При гледането и грижата за хора е по правило невъзможно да се спазва препоръчаната дистанция от минимум 1-2 метра. Опасност от заразяване съществува винаги при наличие на тесни контакти с хора. Моля, спазвайте общите правила: кихане или кашлица в сгъвката на лакътя, редовно миене на ръцете, избягване на ръкостискания. Съобразявайте се с 10-те най-важни съвета за хигиената: „Предотвратяване на инфекции: 10-те най-важни съвета за хигиената“.
Мога ли да се заразя от хората, за които се грижа?

Затворени ли са границите за български персонал по гледане и полагане на грижи?

 • лизането в България е забранено за хора от особено засегнати страни като Германия. Изключение се прави за български граждани и лица с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България както и за членовете на техните семейства. Те се подлагат освен това на задължителна 14-дневна карантина.
Затворени ли са границите за български персонал по гледане и полагане на грижи?

Трябва ли да остана под карантина , когато влизам в Германия?

Източно европейските болногледачи, които пътуват за Германия и имат договор за обгрижване, не трябва да стоят под двуседмична карантина.

Според Федералното министерство на здравеопазването тези болногледачи, които се грижат, попадат под  §3 (1) 2.а от примерната наредба:

§ 3 Изключения от домашна  карантина

(1) 1 от раздел 1, параграф 1, Решение 1 не са обхванати лица

2. Тяхната дейност е опазване

a. функционалността на здравната система  е наложителна.

Европейската комисия също така класифицира полагащите грижи от Източна Европа, които работят в немските домакинства, като системно важни: „Персонал, който се грижи за възрастни хора“. Следователно пристигащите лица, които се грижат за тях, не са обект на карантина в Германия. Различни разпоредби се прилагат, когато напускате родината си.

Трябва ли да остана под карантина , когато влизам в Германия?

Следните данни се отнасят за нивото на информация към 24.03.2020 г. Актуални промени могат да настъпват ежедневно. Моля, информирайте се на уеб страницата на Федералното външно министерство на адрес. или чрез Вашата родна страна за актуални съвети за пътуващи.

Източник: https://www.zusam­mengegencorona.de/­informieren/­information-for-foreign-careworkers/

Други връзки

Моля също така да се информирате редовно от официалните страници, те се актуализират постоянно и отразяват текущото състояние.

Видео за хигенични мерки за Corona Virus:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=PdIsKM5-TQg&feature=emb_title

Актуална информация за COVID-19 от министерството на здравеопазването:

https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/­informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

Информация за COVID-19 от Български Лекарски Съюз:

https://blsbg.com/bg/4271.vajna-informaciya-za-covid-19.html

 

 

 

Тук ще намерите преглед на 10-те най-важни хигиенни съвета за изтегляне.

Публикувано от Федералния център за здравно образование.


Източник: https://www.infektionsschutz.de/­mediathek/­infografiken.html