<
Schliessen
Schliessen

Защо застрахователното покритие е толкова важно и защо не си заслужава да се работи на черно?

Значението на цялостното застрахователно покритие при грижи в домашни условия е неоспоримо. Тo защитава не само лицата, които полагат грижи, но и лицата, за които се полагат грижи, в случай на злополука или нараняване. Застраховката "Гражданска отговорност" покрива евентуални щети по време на дейността и по този начин дава възможност за безпроблемна работа при полагането на грижи, при която фокусът е върху възрастните хора.

В Хаусенгел се грижим всички наши болногледачи да бъдат защитени по най-добрия възможен начин. В допълнение към всеобхватната немска здравна застраховка, социалните асистенти към Хаусенгел имат и  ПАЗОБ-застраховка към Професионална асоциация за здравни услуги и социални грижи (BGW) по този начин са защитени със застраховка срещу злополука. Това позволява на нашите болногледачи да се концентрират изцяло върху задачите си, без да се притесняват за бюрократични въпроси или застрахователни проблеми.

Въпреки тази важна гаранция, все още има хора, които извършват недеклариран труд. От съществено значение е обаче да се разбере, че работата на черно носи повече недостатъци, отколкото предимства за работещите в сферата на грижите. При работа на черно няма никаква застрахователна защита, което може да доведе до значителна финансова тежест в случай на злополука и в най-лошия случай да застраши живота на лицето, полагащо грижи. Освен това няма покритие в случай на заболяване, което води до допълнителен стрес и несигурност.

Освен това недекларираният труд крие висок правен риск, тъй като при разкриването му има опасност от сериозни глоби и загуба на добра репутация. Психологическата тежест се увеличава допълнително от риска да бъдете докладвани и разследвани.

Недекларираният труд води и до неясни договори и разпоредби за работното време, което улеснява експлоатацията на лицата, полагащи грижи.

Ако решите да работите като социален асистент, определено трябва да избирате доставчици с добра репутация и да избягвате работа на черно. Ясните договорни условия и достатъчната застрахователна защита са от голямо значение. Реномирани компании като Хаусенгел предлагат прозрачна информация за своите застрахователни услуги и условия на работа. Ако проявявате интерес, моля, свържете се с нас за съвет.