<
Schliessen
Schliessen

Световен ден за борба с болестта на Алцхаймер: благодарност към полагащите грижи

По случай Световния ден на Алцхаймер бихме искали да изкажем специални благодарности на вас, лицата, полагащи грижи. Вашият ежедневен ангажимент да оказвате подкрепа на хората с деменция заслужава най-високо признание. Болестта на Алцхаймер засяга не само отделния човек, но и тези, които с любов се грижат за него.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) около 50 милиона души по света страдат от деменция, като най-разпространената форма е болестта на Алцхаймер. Очаква се до 2050 г. броят им да нарасне до 152 милиона. Но зад тези тревожни цифри се крият човешки съдби, които не могат да бъдат обхванати от статистиката.

Предизвикателствата, които възникват при съвместния живот с хора, страдащи от това заболяване, са толкова разнообразни, колкото са различни и характерите на самите засегнати лица. Те се определят от личността на засегнатото лице, етапа на заболяването, външните обстоятелства на живота, но също така и от конкретните способности и слабости на лицата, които се грижат за него. Ето защо решенията на тези проблеми трябва да бъдат толкова индивидуални, колкото и хората, които те засягат.

Знанието създава сигурност

Познаването на болестта дава увереност в работата с болните. То може да предотврати разочарованието, но и ненужната резигнация. Ето защо лицата, полагащи грижи, трябва да се информират възможно най-подробно за болестта. В рамките на курсовете за допълнително обучение в нашата Академия Хаусенгел ще научите много интересни факти за болестта.

Като общо правило хората с деменция трябва да бъдат приемани такива, каквито са. Те не могат да се променят. Важно е да се признават и уважават потребностите и желанията на засегнатите лица. В същото време трябва да се избягват критиките и ненужните порицания.

Също така е важно да се запази независимостта въпреки заболяването. Ето защо не всички задачи трябва да се отнемат от болния само защото са по-трудни от преди или се изпълняват по-слабо. Чрез опростяване на облеклото, разделяне на действията на отделни стъпки и осигуряване на подходяща помощ често може да се запази висока степен на независимост. Не забравяйте да говорите за това и с роднините!

Последователният, управляем дневен режим, ярката светлина и осветяването на важните пътища през нощта улесняват болните да се ориентират. Създаването на ясна структура и безопасна среда е важна предпоставка засегнатите лица да се чувстват комфортно.

Вземете под внимание и работата с хора с деменция: Много от поведенията на хората с деменция са реакция на болестта. Липсата на съвети и ориентация може да доведе до тревожност, прилепчивост и постоянно повтаряне на въпроси. Агресивността и изблиците на гняв могат да се дължат на разочарование или претоварване, а депресията и отдръпването - на липсата на активност и насърчение. Ако се сблъсквате с това в ежедневните си грижи, не се колебайте да вземете присърце следните съвети:

Съвети за работа с дементно болни

  • Запазете спокойствие и търпение.
  • Бъдете внимателни към чувствата на пациента.
  • Създайте позната и структурирана среда.
  • Улеснете комуникацията, като използвате прост език и ясни послания.
  • Предлагайте подкрепа, но и насърчавайте независимостта.
  • Говорете с членовете на семейството за предизвикателствата.
  • Осъзнайте собствените си граници.

В Хаусенгел познаваме добре предизвикателствата, които могат да възникнат при работа с пациенти с деменция. Нашите обучени консултанти от службата за амбулаторни грижи с удоволствие ще ви подкрепят при всякакви въпроси по тази тема. В духа на Световния ден на Алцхаймер ви благодарим за вашата ангажираност - също и от името на всички семейства в Хаусенгел.