<
Schliessen
Schliessen

С участието си в създаването на новия стандарт при т. нар. "24- часово обгрижване", фирма „Хаусенгел“ допринася за повече прозрачност и за по-

Услугата, която се предоставя под формата на т. нар. "24-часова грижа", става все по- необходима и все по - важна , но в същото време е налице липсата на единен стандарт за качество. В резултат на това големият брой посреднически фирми в страната и чужбина,с различно качество на услугите и различни бизнес – модели, водят до объркване и често крият правен риск за потребителите. Затова ние с радост и гордост Ви информираме, че с нашите знания и повече от 15 години опит, успяхме да допринесем за създаването на нов стандарт в този бранш, който ще може да се справи с този проблем. Като гарант за качество и инициатор на немския промишлен стандарт (DIN), за нас е важно да осигурим по-голяма прозрачност, по-голяма защита и високо качество на грижата в бранша като цяло.

DIN SPEC 33454

Целта на този нов индустриален стандарт (DIN SPEC 33454) е да определи изисквания и механизми, които да предоставят насоки на всички, които се грижат за възрастни и болни хора, и тяхното успешно прилагане в ежедневието. В документа, с пълния текст: "Грижа за нуждаещите се от помощ от лица, полагащи грижи от чужбина, които живеят в домакинството – изисквания за посредници, доставчици на тези услуги и за хората, които полагат тези грижи" ,се определят изискванията за различните участници и за тяхната взаимовръзка.

Критериите са разделени на различни подгрупи:

  • Изисквания към самите социални работници (към тази група спадат: основни познания на чужд език за осъществяване на комуникация с нуждаещите се и техните семейства, обучение или допълнителни курсове за полагането на грижи в домашна среда, за да се гарантира трайното подобряване на качеството на услугите. Важно за болногледачите: В бъдеще се изисква и курс за първа помощ преди началото на договора!).
  • Изисквания към договорите и към местата за живеене (вътрешно обзавеждане на домовете, обзавеждането на стаята, която се предлага на социалния асистент и неограничен достъп за общото ползване на санитарните помещения и кухнята, наличие на Wi-Fi за болногледачите, така че те да могат да поддържат връзка със семействата си . Други точки включват: напр. предоставянето на работно оборудване и транспортни средства, за да могат, полагащите грижи лица, да извършват работата си добре и безопасно) – на това ние особено много държим, защото на Вас, като социлни работници, нищо не трябва да Ви липсва.
  • Изисквания за фирмите–посредници на лица, полагащи грижи в домашна среда (комуникация и достъпност, правни условия и организационни формалности и др. Същественото тук е, че фирмите, които искат да работят в съответствие с DIN SPEC 33454, трябва да извършват повече разяснителна дейност и да предоставят подробна информация за обхвата натехните услуги и правните норми за предостяването им. Трябва да се осигурят помощ и пълна информация преди, по време и след прекватяване на работния процес. Подкрепата и грижите, полагани от квалифицирани служители, е допълваща и повишаваща качеството мярка).
  • Изисквания към лицата,които предлагат грижи в домашна среда ( тясно сътрудничество с личния консултант , постоянен контакт и подкрепа).

Новият стандарт DIN SPEC 33454 влиза в сила от 29 януари 2021г. Той може да бъде достъпен за изтегляне от четвъртък (22 януари 2021). Заинтересованите страни могат да прочетат документа тук. Всички членове на групата (представители на потребителите, лицата, които полагат грижи, и техните близки и роднини, се срещнаха с посредници, адвокати и учени), които единодушно се съгласиха с публикуването на документа.

Въпреки това, всички заинтеровани страни се съгласиха, че този стандарт DIN SPEC, може да бъде само началото. Това е първият официален опит за установяване на задължителни и универсално обвързващи изисквания и стандарти за качество в т. нар. „ 24-часова грижа“. По време на прилагането на стандарта DIN SPEC 33454, ще бъдат идентифицирани и много други опорни точки.