<
Schliessen
Schliessen

Академия “Хаусенгел“ и тази година успешно преиздаде сертификата си съгласно ръководството на АЗАВ! Ние сме много горди от този успех!

За нас е особено важно предоставянето на висококачествено обучение и допълнителна професионална квалификация на нашите социални работници. Това е и един от основните критерии за извършването на отговорна дейност. С цел да подобрим качеството на обучение на лица, които полагат грижи за възрастни и болни хора и за да сме по-конкурентоспособни, създадохме институция за вътрешнофирмена квалификация, посветена на тази важна задача - Академията „Хаусенгел". Освен езиковите курсове, ние предлагаме на нашите помощници, като единствена компания в тази сфера на дейност, и IHK- обучението за хора "полагащи грижи в домашна среда".

Abbildung mit AZAV-Logo und Daumen hoch

За да се гарантира качеството на курсовете за допълнително образование и квалификация за насърчаване на заетостта, Федералното министерство на икономиката и труда в Германия,прие наредба за акредитация за насърчаване на заетостта (AЗАВ), която предвижда процедура в два етапа, за приемане на институции и фирми, които предлагат и извършват обучение. На редовни интервали, изискванията и мерките, които трябва да бъдат спазени, се проверяват от така наречените сертифициращи органи, така че разрешението за извършването им да остане валидно и за следващата година. По този начин и ние се възползваме от възможността за непрекъснато развитие и усъвършенстване.

Тази година процедурата по отношение на законосъобразните изисквания за квалификация се проведе дигитално и по телефона, като предложението за обучение на Академията "Хаусенгел" предизвика оживена и конструктивна дискусия между всички участници и отне един цял ден. Усилията, които положихме, изискваха много подготвителна работа и предварителна координация, но те определено си заслужаваха! Одиторът разгледа обстойно и детайлно определени процеси в система ни за обучение. Конструктивното сътрудничество не само ни даде нови импулси и идеи, но и – и ние сме особено горди от това –презавереното удостоверение!

Г-жа Каролина Касперек, ръководител на академията "Хаусенгел" сподели : "Гордеем се, че откакто е основана академията "Хаусенгел" през 2011 година, ние ежегодно сме в състояние да спазим и изпълним всички изисквания за обучение и квалифинация, и по този начин да допринесем за по-високото качество на познанията на лицата,които полагат грижи за възрастните и нуждаещите се. По този начин изпращаме много важен сигнал и се надяваме, че в близко бъдеще все повече хора и институции, ще се възползват от нашите предложения. Академията "Хаусенгел" е отворена за всички заинтересовани страни!"

Нашите франчайз-получатели могат да се възползват от цялостното предложение на Академията. Те имат възможност да получат интензивно обучение в областта на грижите за болни и възрастни хора в домашна среда и също така, и търговски познания. Курсовете се провеждат на немски, полски, унгарски, литовски, хърватски, български и румънски. Нашите социални работници имат възможност да завършат всички курсове чрез гъвкава програма за електронно обучение с таблет, смартфон или преносим компютър, независимо къде се намират. Ние непрекъснато и неуморно насърчаваме нашите франчайз-получатели да подобряват и езиковите си умения. За тази цел, ние предлагаме 1-годишен лиценз за нашето приложение за изучаване на немски език. В Литва и Хърватия имате възможност да участвате в безплатен курс по немски език по Skype, организиран от фирма Хаусенгел. В Румъния и Унгария Ви предлагаме да посетите сътрудничещо си с нас, езиково училище. Ние възстановяваме разходите Ви за външни езикови курсове с 75 евро за курс. Изискването е, да имате договорни отношения с нас, най-малко - 2 месеца.

Повече информация за Академията “Хаусенгел“ и нашите предложения за обучение можете да намерите тук.