Академия “Хаусенгел“ и тази година успешно преиздаде сертификата си съгласно ръководството на АЗАВ! Ние сме много горди от този успех!

За нас е особено важно предоставянето на висококачествено обучение и допълнителна професионална квалификация на нашите социални работници. Това е и един от основните критерии за извършването на отговорна дейност. С цел да подобрим качеството на обучение на лица, които полагат грижи за възрастни и болни хора и за да сме по-конкурентоспособни, създадохме институция за вътрешнофирмена квалификация, посветена на тази важна задача - Академията „Хаусенгел". Освен езиковите курсове, ние предлагаме на нашите помощници, като единствена компания в тази сфера на дейност, и IHK- обучението за хора "полагащи грижи в домашна среда".

Abbildung mit AZAV-Logo und Daumen hoch

За да се гарантира качеството на курсовете за допълнително образование и квалификация за насърчаване на заетостта, Федералното министерство на икономиката и труда в Германия,прие наредба за акредитация за насърчаване на заетостта (AЗАВ), която предвижда процедура в два етапа, за приемане на институции и фирми, които предлагат и извършват обучение. На редовни интервали, изискванията и мерките, които трябва да бъдат спазени, се проверяват от така наречените сертифициращи органи, така че разрешението за извършването им да остане валидно и за следващата година. По този начин и ние се възползваме от възможността за непрекъснато развитие и усъвършенстване.

Тази година процедурата по отношение на законосъобразните изисквания за квалификация се проведе дигитално и по телефона, като предложението за обучение на Академията "Хаусенгел" предизвика оживена и конструктивна дискусия между всички участници и отне един цял ден. Усилията, които положихме, изискваха много подготвителна работа и предварителна координация, но те определено си заслужаваха! Одиторът разгледа обстойно и детайлно определени процеси в система ни за обучение. Конструктивното сътрудничество не само ни даде нови импулси и идеи, но и – и ние сме особено горди от това –презавереното удостоверение!

Г-жа Каролина Касперек, ръководител на академията "Хаусенгел" сподели : "Гордеем се, че откакто е основана академията "Хаусенгел" през 2011 година, ние ежегодно сме в състояние да спазим и изпълним всички изисквания за обучение и квалифинация, и по този начин да допринесем за по-високото качество на познанията на лицата,които полагат грижи за възрастните и нуждаещите се. По този начин изпращаме много важен сигнал и се надяваме, че в близко бъдеще все повече хора и институции, ще се възползват от нашите предложения. Академията "Хаусенгел" е отворена за всички заинтересовани страни!"

Нашите франчайз-получатели могат да се възползват от цялостното предложение на Академията. Те имат възможност да получат интензивно обучение в областта на грижите за болни и възрастни хора в домашна среда и също така, и търговски познания. Курсовете се провеждат на немски, полски, унгарски, литовски, хърватски, български и румънски. Нашите социални работници имат възможност да завършат всички курсове чрез гъвкава програма за електронно обучение с таблет, смартфон или преносим компютър, независимо къде се намират. Ние непрекъснато и неуморно насърчаваме нашите франчайз-получатели да подобряват и езиковите си умения. За тази цел, ние предлагаме 1-годишен лиценз за нашето приложение за изучаване на немски език. В Литва и Хърватия имате възможност да участвате в безплатен курс по немски език по Skype, организиран от фирма Хаусенгел. В Румъния и Унгария Ви предлагаме да посетите сътрудничещо си с нас, езиково училище. Ние възстановяваме разходите Ви за външни езикови курсове с 75 евро за курс. Изискването е, да имате договорни отношения с нас, най-малко - 2 месеца.

Повече информация за Академията “Хаусенгел“ и нашите предложения за обучение можете да намерите тук.

Актуални съобщения
Поглед зад кулисите, съобщения и събитията
Всички новини

Грижа за възрастни хора в горещо време

Работата като болногледач е отговорна и трудна задача. Професията носи със себе си голяма отговорност за живота на хората. Болногледачите са първите, които забелязват тревожните симптоми засягащи...

Международен ден на социалния работник - защото хуманността е важна

Всяка година 11 юни е много специален ден. От 2016 г. насам го отбелязваме като Международен ден на хората полагащи грижи.  Фирма „Хаусенгел“ допринесе за това, този ден да напомня на всички хора, за...

Томболата за препоръки през м. май приключи!

Благодарим Ви, че сте доволни от нас и че ни препоръчвате на Вашите близки и приятели!

Припомняме Ви, че ако препоръчате фирма „Hausengel“ през месеците април, май и юни, можете да спечелите...